Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Kurš turpinās kustību " Dažādībā ir spēks&quo[..]

Kurš turpinās kustību " Dažādībā ir spēks"?

Logo ESF

Kurš turpinās kustību " Dažādībā ir spēks"?

Četri pretendenti iepirkumā cīnīsies par iespēju turpināt 2018.gadā aizsākto kustību "Dažādībā ir spēks" un strādāt ar darba devējiem, atbalstot tos iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanā.

28.janvārī Sabiedrības integrācijas fonda iepirkumā „Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai " tika saņemti 4 piedāvājumi no: SIA "Deep White"; biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts; SIA "Story Hub"; un nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks".

Iepirkuma komisija uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu, lai atlasītu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši visiem vērtēšanas kritērijiem.

Pakalpojuma „Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai" galvenais darba uzdevums ir turpināt 2018. gadā aizsākto kustību "Dažādībā ir spēks" un sniegt atbalsta pasākumus darba devējiem iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai. Kustība „Dažādībā ir spēks" ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienojas uzņēmēju, organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība. Kustības ietvaros tiek izteikta atzinība tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus un kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā, kā arī rada interesi un motivāciju citiem darba devējiem veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādībai.

Vairāk informācijas: www.dazadiba.lv.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Sabiedrības integrācijas fonds
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. 67078205
e-pasts: