Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Konkurss, reģionālo mediju atbalstam, ir izsludinā[..]

Konkurss, reģionālo mediju atbalstam, ir izsludināts

apvienots

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu projektu konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam programmas īstenošanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti 3 (trīs) kategorijās:
1. Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze, t.sk. Melu dekonstrukcija un medijpratība;
2. Pētnieciskā un analītiskā žurnālistika;
3. Latgales plānošanas reģiona sabiedriski politisko, sociālekonomisko un kultūras procesu analīze.

Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 455 439.

Programmas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 25.marts. Projektu pieteikumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 25.marta plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .
personīgi (līdz š.g.25.marta plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā).

!!! Projektu pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Informatīvais seminārs 2.martā no plkst. 11.00 līdz 13.00, ES māja, Aspazijas bulvārī 28, Rīga, LV-1050

Pieteikties dalībai var rakstot uz e-pastu: (jānorāda: vārds, uzvārds, organizācija, kuru pārstāvat, tālruni vai e-pastu) vai zvanot 22811001

DOKUMENTI