Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > No 2016.gada aprīļa sociālā darbinieka un sociālā [..]

No 2016.gada aprīļa sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums sniegts 940 personām

Logo ESF

Pieejama aktuālā statistika par sociālā darbinieka un sociālā mentora sniegto atbalstu iepriekšējos gados

Ir pagājuši 47 mēneši kopš Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) ESF projekta "Dažādību veicināšana" ietvaros tiek nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Pakalpojums tika uzsākts 2016.gadā.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums sniedz atbalstu personas un viņas ģimenes locekļu krīzes situācijas risināšanai, integrācijai jaunajā vidē un sociālo funkcionēšanās spēju palielināšanu jaunā vidē. Pakalpojums tiek nodrošināts cilvēkiem, kamēr viņi ir patvēruma meklētāja statusā un 12 (divpadsmit) mēnešus pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas dienas.

Kopumā laika posmā no 06.04.2016.-27.02.2020. pakalpojums ir sniegts 940 personām no Sīrijas, Eritrejas, Afganistānas, Irākas, Pakistānas, Indijas, Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas un citām valstīm, no tām 374 personas, kas pārvietotas ES pārvietošanas programmā, un 566 personām, kuras ieradušās Latvijā patstāvīgi.

dati-uz-27022020

Sociālie darbinieki un sociālie mentori sniedza atbalstu (unikālie):

 • 2016.gadā – 342 personām, no tiem 194 vīriešiem un 148 sievietēm
 • 2017.gadā – 316 personām, no tiem 184 vīriešiem un 132 sievietēm
 • 2018.gadā – 128 personām, no tiem 93 vīriešiem un 35 sievietēm
 • 2019.gadā – 140 personām, no tiem 103 vīriešiem un 37 sievietēm
 • līdz 27.02.2020. – 14 personām, no tiem 12 vīriešiem un 2 sievietēm

Pakalpojuma sniegšanas periodā no 940 klientiem:

 • 666 - patstāvīgi pametuši Latviju
 • 82 - atgriezušies brīvprātīgi vai atgriezti piespiedu kārtā savās mītnes zemēs
 • 40 - atsakās sadarboties
 • 72 - beidzies pakalpojuma periods (12mēn)
 • 6 - izpildīts sociāli ekonomiskais iekļaušanas plāns

Savukārt uz 2020.gada 27.februāri Latvijā dzīvoja 74 personas, no tām Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos - 53 un Rīgā – 21.

Salīdzinot ar 2016.gadu un 2017.gadu, sociālie darbinieki un sociālie mentori 2018.gadā un 2019.gadā ir apkalpojuši ievērojami mazāku personu skaitu, kas daļēji saistīts ar Latvijas saistību izpildi Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros. Līdz 2018.gada 1.jūnijam Latvija ir izpildījusi savas saistības 70% apmērā no apņemšanās, t.i., kopā pārvietotas 374 personas no 531.

Valstis un klientu skaits, kuriem nodrošināti pakalpojumi 4 gadu periodā:

Valstis 2016 2017 2018 2019
Sīrija 154 179 2 3
Eritreja 10 19 7 0
Afganistāna 44 9 3 0

NVS valstis (Krievija, Baltkrievija, Armēnija, Tadžikistāna, Kazahstāna, Ukraina u.c.)

31 61 57 83
citi 103 48 59 54
kopā: 342 316 128 140

SOCIĀLAIS PORTRETS 2016-2019

Pēc SIF rīcībā esošās informācijas visā pakalpojuma perioda sniegšanas laikā Latvijā ir atgriezušās brīvprātīgi vai atgrieztas piespiedu kārtā 51 persona:

 • 2016 - 1
 • 2017- 18
 • 2018 - 10
 • 2019 - 20
 • līdz 14.02.2020 - 2

Uz šo brīdi pēc SIF rīcībā esošās informācijas Latvijā no atgrieztajām personām uzturas - 10 personas (1 ģimene (7 personas no Sīrijas) un 3 indivīdi (2 Eritreja un 1 Sīrija). Ņemot vērā, ka šīm personām ir beidzies sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums (12 mēneši no statusa saņemšanas brīža), tad atbalstu bēgļiem sniedz biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem".

Pakalpojumu vidēji gadā nodrošināja 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori, kuri bija kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji, sadarbojās ar klientu un klienta ģimeni, palīdzēja atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā.

Aktivitāte "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" tiks nodrošināta līdz 2022.gada 30.novembrim.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts: