Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Programmā „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sad[..]

Programmā „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" saņemti 6 projektu iesniegumi

SIF-logo-izmers

Programmā „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" saņemti 6 projektu iesniegumi

Sabiedrības integrācijas fonds programmā „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" saņēma 6 projektu iesniegumus.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunieši, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt vismaz sešus jauniešu starpetniskās sadarbības projektus, iesaistot tajos vismaz 150 mazākumtautību un tikpat latviešu skolu jauniešus, veicinot vienotu Latvijas vēstures, kultūras un politisko norišu izpratni.

Kopējais 2020.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 31 303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.