Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Bēgļiem un patvēruma meklētājiem izstrādāta inform[..]

Bēgļiem un patvēruma meklētājiem izstrādāta informācija 5 valodās - kā sevi pasargāt no COVID-19

Logo ESF

Bēgļiem un patvēruma meklētājiem izstrādāta informācija 5 valodās - kā sevi pasargāt no COVID-19

Sabiedrības integrācijas fonda ESF projekta "Dažādības veicināšana" sociālie darbinieki un sociālie mentori izmanto 5 valodās – latviešu, krievu, angļu, turku un arābu - sagatavotus informatīvos materiālus, lai informētu klientus par preventīviem aizsardzības pasākumiem, kā arī par rīcību, ja cilvēkam ir aizdomas par inficēšanos ar vīrusu.

Arī šobrīd, ārkārtas situācijas apstākļos gan sociālie darbinieki, gan sociālie mentori turpina pildīt savus pienākumus un sniegt nepieciešamo atbalstu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Tiek nodrošinātas tādas profesionālās attiecības, lai nepakļautu riskiem klientus un arī sevi. Šajā sarežģītajā situācijā visneaizsargātākajiem cilvēkiem, t.sk. patvēruma meklētājiem, COVID 19 dēļ draud vēl lielāka sociālā atstumtība un izolācija. Sociālie darbinieki un sociālie mentori daudziem patvēruma meklētājiem un bēgļiem ir palikuši vienīgās atbalsta personas, kuras sniedz atbalstu, palīdzību un informāciju, jo citi resursi nav pieejami vai pieejami ierobežoti.

Ārkārtas situācijas periodā, kad tiek noteikti ierobežojoši pasākumi vai tie tiek papildināti, vai pastiprināti, sociālie darbinieki un sociālie mentori ir tie, kas sniedz aktuālo informāciju par drošības pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Lai nodrošinātu informācijas pieejamību visiem klientiem, ir izstrādāti informatīvi materiāli par preventīviem aizsardzības pasākumiem, kā arī par rīcību, ja cilvēkam ir aizdomas par inficēšanos ar vīrusu. Materiāli pieejami latviešu, angļu un krievu, arābu, turku valodās.Kā arī izstrādes procesā ir informatīvie materiāli afgāņu valodās, kuru pieejamība cilvēkiem tiks nodrošināta tuvākajā laikā.

20200324 IFRC LSK KA IZPLATAS COVID19 TURKU

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) ir izstrādājusi informatīvos materiālus sadarbībā ar Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federāciju (IFRC) un Pasaules Veselības organizāciju, kā arī, ņemot vērā Latvijas valsts iestāžu sniegtos ieteikumus.

Izsakām pateicību biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrībai "Patvērums „Drošā māja"" un ANO Bēgļu aģentūrai par sniegto atbalstu informatīvo materiālu tapšanas un tulkošanas procesos.

ESF projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāte "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" tiek īstenota no 2016.gada 4.aprīļa. Visā periodā pakalpojumu ir nodrošinājušas divas biedrības - "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Patvērums „Drošā māja"". Biedrību sociālie darbinieki un sociālie mentori ir snieguši atbalstu 953 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts: