Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Martā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbals[..]

Martā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 81 patvēruma meklētājs, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Martā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 81 patvēruma meklētājs, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2020. gada martā, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu", biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu saņēma 81 klients, no tiem 62 uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, bet 19 klienti patstāvīgi dzīvo ārpusē. Klientu vidū bija 18 sievietes, 31 vīrieši un 32 bērni.

Izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā ļoti nozīmīga ir sociālo darbinieku un mentoru loma, sniedzot informatīvu un praktisku palīdzību klientiem, kuri jau tā cieš no postraumatiskā sindroma, tādejādi mazinot personu trauksmi un palīdzot rast risinājumus sociāli izolētiem, bez sociālā atbalsta esošiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir grūtības izprast esošo situāciju un atbilstoši reaģēt gan savas atšķirīgās kultūrvēsturiskās izcelsmes, gan izglītības, gan valodas barjeras dēļ. Sociālie darbinieki turpina katra klienta sociālā gadījuma vadību, papildus pievēršot uzmanību sociālā darba aspektiem krīzes situācijā un monitorējot klientu psihoemocionālo stabilitāti krīzes apstākļos, un sniedzot papildus nepieciešamo atbalstu.

Sociālie darbinieki un sociālie mentori veica izmaiņas pakalpojuma sniegšanas formātā, īpaši, kas attiecas uz sadarbību ar dažādām institūcijām, kas pakalpojumus klientiem sāka nodrošināt attālināti – telefoniski vai elektroniski. Tika ieguldīts liels darbs, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem, proti, palīdzēts klientiem elektroniski noformēt iesniegumus un dokumentus un nosūtīt tos adresātiem ar Latvijas Pasta vai vietnes "e-Latvija" starpniecību.

Tāpat LSK regulāri informēja klientus par visām izmaiņām valstī, pakalpojumu sniedzēju darbu, sabiedriskā transporta grafika izmaiņām, skolu darbību, veica skaidrojošu darbu saistībā ar COVID-19 vīrusa prevenciju, lai klienti, ievērojot visas rekomendācijas, spētu sevi pasargāt, vienlaikus neapdraudot apkārtējos. Saziņā ar veselības iestādēm sociālie mentori izmantoja tulku palīdzību, tādā veidā informējot klientus (tie, kas dzīvo ārpus patvēruma meklētāju centra) par vizīšu atcelšanu, par plānveida manipulāciju pārcelšanu. Kopā ar veselības iestādēm klienti ar sociāliem mentoru palīdzību vienojās par jauniem pieraksta datumiem. Tika veikts skaidrojošs darbs ar klientiem, kuri ir neizpratnē par veselības pakalpojumu ierobežošanu. Pakalpojuma apjoms būtiski pieauga, jo bez ierastajiem pienākumiem papildus tika sniegta un skaidrota aktuālā informācija par izsludināto ārkārtas stāvokli, pieņemtajiem noteikumiem, ierobežojumiem, palīdzības saņemšanas iespējām, par sekām noteikumus neievērošanas gadījumā.

Sociālie darbinieki un sociālie mentori, sadarbībā ar skolām ieguldīja lielu darbu, lai klientiem (skolēniem) attālināti palīdzētu pildīt mājasdarbus - gan patvēruma meklētāju centrā (ievērojot visus drošības pasākumus), gan ārpus centra dzīvojošajiem. Sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem, maznodrošinātie un trūcīgie klienti, kas dzīvo ārpus centra, tika informēti par pašvaldību sociālo dienestu sniegto palīdzību.

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību klientiem par ar COVID-19 vīrusa izplatību, tika izstrādāti informatīvie materiālus latviešu, angļu, krievu, turku, arābu un dari valodās par preventīviem aizsardzības pasākumiem, kā arī par rīcību, ja cilvēkam ir aizdomas par inficēšanos ar COVID-19 vīrusu.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: