Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Izsludināts papildu pieteikumu konkurss atbalsta s[..]

Izsludināts papildu pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei

apvienots

Izsludināts papildu pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina papildu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu komerciālo drukāto un digitālo mediju darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par COVID-19 krīzes pārvarēšanu.

Prioritāri atbalstāmi mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā.
Finansējums prioritāri būs pieejams tiem medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā 2019.gada attiecīgo mēnesi.

Papildu konkursā pieejamais finansējums ir 283 088 euro (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit astoņi), tai skaitā:

  • 106 057 euro nacionāla mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalstam.

Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam – 15 000 euro. Gadījumā, ja medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums ir 20 000 euro.

  • 55 200 euro abonēto preses izdevumu mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.

Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par abonētās preses piegādi (atbilstoši Latvijas Pasta izziņai vai rēķinam).

  • 71 831 euro elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā;

Pieejamais finansējums katram pieteicējam atbilstoši mēneša izmaksām par apraides izmaksām (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un rēķiniem).

  • 50 000 euro reģionālo drukāto mediju un interneta ziņu portālu, kā arī Latvijas diasporas mediju atbalstam.

Maksimālais pieejamais finansējums pamatdarbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas periodā vienam pieteicējam – 6 000 euro.
Gadījumā, ja medijam saturs papildu drukātajam izdevumam tiek veidots arī interneta ziņu portālam, tad maksimālais pieejamais finansējums ir 7 000 euro.

Viens pretendents var iesniegt pieteikumu uz ne vairāk kā divām kategorijām, kur viena no kategorijām ir medija darbības atbalsts – 1.3.1. vai 1.3.4.punktā minētā, otra - apraides vai pasta piegāžu izmaksas – 1.3.2. vai 1.3.3.punktā minētā kategorija.

Ja pretendents plāno iesniegt pieteikumus divās kategorijās, tas par katru no kategorijām sagatavo atsevišķu pieteikumu.

Pretendenti, kas iesnieguši pieteikumu 20.04.2020. izsludinātajā konkursā „Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" šajā papildus izsludinātajā konkursā pieteikumus iesniegt nevar. 20.04.2020. izsludinātajā konkursā iesniegtie, bet neapstiprinātie un nenoraidītie pieteikumi tiks atkārtoti vērtēti šī papildus izsludinātā konkursa ietvaros.

Pretendenti, kas saņēmuši atbalstu 20.04.2020. izsludinātā konkursa ietvaros nevar pretendēt uz šī konkursa finansējumu.

Programmas „ Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" papildu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 15.maijs. Pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 15.maija plkst. 23:59), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informāciju par iespēju saņemt elektronisko parakstu bez maksas meklējiet https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/mid/apraksts.
Līgumu par paraksta lietošanu piegādā bez maksas visā Latvijas teritorijā. Arī paraksta lietošana ir bez maksas.

!!! Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo konkursu.

DOKUMENTI