Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Maijā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbals[..]

Maijā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši 90 patvēruma meklētāji, personas ar bēgļa un alternatīvo statusu

ESF LSK

Maijā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmuši
90 patvēruma meklētāji, personas ar bēgļa un alternatīvo statusu

2020.gada maijā, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu", biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2020. gada maijā saņēma 90 klienti, no kuriem 19 patstāvīgi dzīvo ārpus Patvēruma meklētāju centra (PMC), Muceniekos. Klientu vidū bija 21 sieviete, 36 vīrieši un 33 bērni.

Maijā sociālie darbinieki un sociālie mentori, sadarbībā ar vecākiem un skolām, turpināja palīdzēt skolēniem attālināti mācīties un sekmīgi pabeigt skolu. Maija mēnesī klientu vidū bija 22 skolēni, kuri mācījās, sākot no 2. līdz 11. klasei.

LSK turpināja sniegt psihoemocionālu, informatīvu un praktisku palīdzību klientiem, kuri cieš no postraumatiskā sindroma, tādejādi mazinot personu trauksmi un palīdzot rast risinājumus sociāli izolētiem, bez sociālā atbalsta esošiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir grūtības izprast esošo situāciju un atbilstoši reaģēt gan savas atšķirīgās kultūrvēsturiskās izcelsmes, gan izglītības un valodas barjeras dēļ.

Tāpat, LSK maijā turpināja regulāri informēt klientus par noteikto kārtību un izmaiņām valstī saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, dalīt klientiem informatīvus materiālus par piesardzības veidiem, lai preventīvi novērstu klientu saslimšanu ar šo vīrusu. Neviens klients uz 01.06.2020. nebija saslimis ar COVID-19. Turklāt, saistībā ar valdības pieņemto noteikumu par sejas masku izmantošanu, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, LSK izdalīja maskas patstāvīgi dzīvojošiem klientiem.

LSK maijā turpināja sadarboties ar valsts iestādēm, vietējām un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, piemēram, biedrību "Gribu palīdzēt bēgļiem", biedrību "Patvērums "Drošā māja"", Tulku koordinācijas centru, Latvijas Cilvēktiesību centru, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā pārstāvniecību, ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR), Rīgas mācību iestādēm, kurās mācās klientu bērni. Veiksmīga sadarbība izveidojās ar Ropažu novada vidusskolu, kurā tika uzņemts viens pamatskolas sagatavošanas grupas skolēns, patvēruma meklētājs.

Maijā PMLP statusu nepiešķīra nevienam klientam, taču lēma par lietas izskatīšanas pagarinājumu diviem klientiem. PMLP atteikumu par statusa saņemšanu saņēma 4 Krievijas un 2 Pakistānas pilsoņi, savukārt negatīvs Administratīvais tiesas lēmums par statusa piešķiršanu bija 1 Gruzijas un 4 Tadžikistānas pilsoņiem. Uz 31.05.2020. Administratīvo tiesu pēc PMLP pārsūdzētā lēmuma gaida 23 klienti.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts: