Ilustratīvs attēls

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

2022.gadā Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar nodibinājumu “Caritas Latvija” sniedzis sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu 351 patvēruma meklētājam un personai ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Lielākais cilvēku skaits nācis no kara vai politiskās nestabilidātes skartām valstīm - Afganistānas (138), Baltkrievijas (59), Krievijas (34), Irākas (43) un citām valstīm.

No 2016. gada novembra SIF projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros Latvijā esošajiem patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek pastāvīgi nodrošināts sociālekonomiskais atbalsts, kā arī praktiska palīdzība dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiek veidota personas izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā.

No 2022.gada februāra pakalpojumu sniedz nodibinājums “Caritas Latvija”.

Iepriekšējais gads bija izaicinājumiem bagāts, jo Latvijā ieradās liels skaits patvēruma meklētāju no Afganistānas, kuri palīdzējuši un atbalstījuši Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un NATO klātbūtni Afganistānā. Ģimenēm ikdienā tika nodrošināts psihoemocionālais atbalsts, kā arī sniegts prakstisks atbalsts sadzīves jautājumu risināšanā. Ņemot vērā pakalpojuma pieprasījumu, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums turpināsies arī turpmāk SIF Vienas pieturas aģentūras ārzemniekiem ietvaros,” skaidro Zaiga Pūce, SIF sekretariāta direktore.

Lielākā daļa starptautiskās aizsardzības saņēmēju sākotnēji uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, bet daļa klientu dzīvo citur pēc statusa iegūšanas, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi Latvijā, arī izvēlās dažādas Latvijas pilsētas. Tā gan patvēruma meklētāji, gan statusu ieguvušās personas ir dzīvojušas, piemēram, Rīgā, Jūrmalā, Ogrē, Ikšķilē, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī.

Visā pakalpojuma sniegšanas periodā SIF un Caritas Latvija sadarbojās ar dažādām valsts, pašvaldības un nevaldības organizācijām.

“Caritas Latvija misija ir mīlestību pārvērst darbos, strādājot un palīdzot cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai. Tādējādi Caritas Latvija pateicīgi par iespēju būt līdzās personām, kas nonākušas Latvijā, lai meklētu patvērumu un lūgušas piešķirt bēgļa statusu – būt līdzās cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās," skaidro Inese Švekle, Caritas Latvija valdes priekšsēdētāja.

Projekta aktivitāte tiks īstenota līdz 2023.gada 31.martam.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.