Jaunumi Sociālās inovācijas NVO
Ilustratīva bilde ar sadotām rokām

Lai parādītu veiksmes faktorus un izvairītos no ilgtermiņa sabiedrības pārmaiņu nepilnībām, projekta BuiCaSuS* ietvaros Francijā, Latvijā, Spānijā un Zviedrijā ir apkopota 35 organizāciju labā prakse par metodēm, rīkiem un pieejām sociālās inovācijas procesu atbalstam.

Eiropa šodien saskaras ar daudzām sarežģītam sabiedrības problēmām un izaicinājumiem, piemēram, sociālo atstumtību un segregāciju. Daudzi politikas veidotāji un citi uzskata sociālās inovācijas par noderīgu pieeju kompleksu sociālu izaicinājumu risināšanā. Kā to paveikt un kā atbalstīt sociālo inovāciju procesus?  Kā atrast un padarīt inovatīvus sabiedrībai nozīmīgus sociālo problēmu kompleksos risinājumus, kuros iesaistīti vairāki partneri? Kā padarīt šos risinājumus dzīvotspējīgus un attīstīt?

Projekta BuiCaSuS ietvaros tiek meklētas atbildes uz šiem jautājumiem. Viens veids ir stāstīt par metodēm, rīkiem un pieejām, kuras izmanto, lai atbalstītu sociālās inovācijas.     

Ir apkopoti 35 projekta BuiCaSuS partneru labās prakses piemēri: 14 no Francijas, četri no Latvijas, septiņi no Spānijas un 10 no Zviedrijas.    

Plašāku informāciju par sociālo inovāciju atbalsta veidiem dažādos sociālo inovāciju attīstības posmos un labās prakses piemēriem sociālo inovāciju atbalstam var atrast projekta BuiCaSuS tīmekļa vietnē angļu valodā: Best practices show key components in supporting social innovation  - BuiCaSuS.

*BuiCaSuS ir starptautisks projekts, kura mērķis ir stiprināt nacionālo sociālās inovācijas kompetences centru spējas. Projekta partneri ir no Spānijas, Zviedrijas, Latvijas un Francijas. Tas ir viens no sešiem konsorcijiem, ko finansē Eiropas Komisija.  Plašāka informācija par projektu: Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai (BuiCaSuS) | Sabiedrības integrācijas fonds (sif.gov.lv)

Evija Kleina

Nodaļas vadītāja
evija.kleina [at] sif.gov.lv