#Darbadevēji #Dažadība
Dažādības novērtējums

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) aicina ikvienu darba devēju gan no privātā, gan publiskā sektora līdz 2023.gada 30.septembrim pieteikties bezmaksas novērtējumam “Dažādībā ir spēks”. Tā mērķis ir veicināt toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā, kā arī veidot Latvijas iedzīvotājos izpratni par dažādības jēdzienu un dalīties ar labās prakses piemēriem.

Iesniedzēju ērtībai pieteikumu iesniegšanas periods novērtējumam “Dažādībā ir spēks” pagarināts līdz 30. septembrim iepriekš noteiktā termiņa vietā. Līdz ar to darba devējiem tiek sniegts papildu laiks novērtējuma anketas aizpildīšanai.  Novērtējums saturiski veidots tā, lai ļautu darba devējiem labāk izprast jau paveikto dažādības pasākumu iedzīvināšanā savās organizācijās, kā arī  radītu interesi un motivāciju veidot savā darba vietā iekļaujošu darba vidi, veicinātu atvērtību dažādības vadībai un dotu nepieciešamās zināšanas uzsākt vai turpināt konkrētas aktivitātes situācijas uzlabošanai.  

Dažādības vadība (vecums, dzimums, kultūra, fiziskās īpašības un citi aspekti) ir pieeja organizāciju vadībā, kas izmanto darbinieku dažādību un atšķirības kā potenciālu. Dažādība ir resurss, kas ļauj palīdzēt labāk saprast arī savus klientus un pielāgot vides pieejamības iespējas. Galvenās priekšrocības, ko Latvijas darba devēji saskata dažādu sabiedrības grupu nodarbināšanā un dažādības vadības prakses īstenošanā kopumā, saistītas ar plašākām iespējām piesaistīt talantīgus darbiniekus, uzlabot organizācijas ekonomisko izaugsmi, palielināt darbinieku motivāciju un lojalitāti, kā arī uzlabot mikroklimatu kolektīvā.  

Vērtīgākie ieguvumi no dalības šajā novērtējumā būs sekojoši:

  • Iespēja pretendēt uz dažādībai atvērta darba devēja statusu;
  • Iespēja saņemt katram individualizētu ekspertu izstrādātu vērtējumu ar izceltām labajām praksēm Jūsu organizācijā un ierosinājumus iespējamiem uzlabojumiem.

Šī gada novērtējumā “Dažādībā ir spēks” ikviens darba devējs varēs iegūt dažādībai atvērta darba devēja statusu noteiktā kategorijā, ja dažādības novērtējumā būs sasniedzis vismaz 60% rezultātu. Tiks lemts arī par īpašiem apbalvojumiem papildu statusa kategorijās, piešķirot tos darba devējiem, kuri ir paveikuši ko ievērojamu vai nozīmīgu attiecīgajā jautājumā, kas var kalpot par paraugu iedvesmai arī citiem.

Pieteikumus novērtējumam iespējams iesniegt digitālā formā vietnē www.dazadiba.lv. Novērtējuma iesniegšanas termiņš ir līdz šī gada 30. septembrim, un pēc iesniegto datu caurskatīšanas, rezultāti tiks paziņoti gada nogalē īpašā dažādības vadībai veltītā pasākumā. 

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pastu info@dazadiba.lv vai sazināties ar Sabiedrības integrācijas fonda Dažādības vadības nodaļas programmas koordinatori Karolīnu Auziņu (tālr. +371 22339665).

 

Karolīna Auziņa

Programmas koordinatore
karolina.auzina [at] sif.gov.lv