Diaspora un remigranti Jaunumi
Ilustratīvs foto: Debates Londonā

Lai veicinātu saiknes ar Latviju saglabāšanu, stiprinot diasporas nacionālo identitāti un pašorganizēšanos, ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālu atbalstu konkursa “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros tiks īstenoti 16 diasporas organizāciju projekti. Pasākumus plānots realizēt vairāk nekā 20 valstīs – ASV, Kandādā, Lielbritānijā un citviet pasaulē aktualizējot tautiešiem nozīmīgus jautājumus, tostarp līdzdalību 14. Saeimas vēlēšanās.

Ar SIF finansējuma palīdzību arī šogad tiks stiprināta diasporas nevaldības organizāciju (NVO) kapacitāte un interešu pārstāvniecība, kā arī tiks īstenota virkne pasākumu līdzdalības 14. Saeimas vēlēšanās veicināšanai, tiks veicināta uzņēmēju, zinātnieku un citu nozaru speciālistu sadarbība ar Latviju; remigrantu un ārvalstnieku iekļaušana Latvijas sabiedrībā, pilnveidota “Latvieši.com” platforma, turpināts darbs pie speciāli diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu e-kataloga “Sietiņš”, organizēti sporta un kultūras pasākumi - Eiropas latviešu sporta festivāls “Olimpiskais Lāčplēsis”, Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos, kā arī amatierteātru izrādes u.c.

2022.gadā pilsoniskās sabiedrības projektus īstenos biedrība “Latvieši.com”, Ārvalstu organizācijas “Pasaules Brīvo latviešu apvienība” (PBLA) pārstāvniecība, biedrība “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai”, Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas", biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” (ELA), biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, Eiropas Latviešu Jauniešu Biedrība – Eiropas Jaunieši, Latviešu kultūras biedrība “Saime”, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Pasaules Latviešu Amatieru Teātru Savienība un Latviešu Kultūras centrs Birmingemā.

“Ārpus Latvijas dažādās mītnes zemēs pasaulē dzīvo, mācās un strādā vairāk nekā 370 000 Latvijas diasporas pārstāvju. Pilsoniski un politiski aktīva diaspora ir vēsturiski vienmēr bijusi būtiska Latvijai, pateicoties, kuras līdzdalībai un līderiem, mēs atjaunojām valstisko neatkarību. Arī šodien diaspora sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā un kultūrā, un it īpaši šogad, Saeimas vēlēšanu gadā, tās iesaiste būs svarīga. Stiprinot ar finansējumu diasporas NVO, mēs stiprināsim ārvalstīs mītošo nacionālo identitāti un pilsonisko līdzdalību,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Diasporas NVO norāda, ka tāpat kā Latvijā dzīvojošiem tautiešiem, tā arī ārvalstīs mītošiem Latvijas pilsoņiem būtisks būs jautājums par Saeimas vēlēšanām. Diaspora ir skaitliski augoša vēlētāju kopiena, kuras politiskais potenciāls līdz šim nav pilnībā atraisīts. Balsojot vismaz tikpat aktīvi kā Latvijā, diaspora varētu dubultot sava redzējuma pārstāvību Saeimā. Ar savu skaitu 134 800 (CVK, 2018) diaspora veido 8,7% no balsstiesīgajiem, bet aktivitāte bijusi zemākā no Latvijas vēlētājiem jeb 23,7% (Latvijā kopumā – 54,56%, Latgalē – 43,4%).

Kā stāsta latviesi.com un ELA iesniegtā projekta "Caurlaide uz Saeimu" kuratore Elīna Pinto, pamats tam bijis gan pilsoniskā rezignācija vai praktiskas neērtības, gan informācijas trūkums par politisko piedāvājumu un politiķu zemā interese uzrunāt diasporu un tai būtiskus jautājumus. “To vēlamies mainīt ar šo SIF atbalstīto projektu. Ar latviesi.com un LTV kopīgi veidotajām pilna formāta priekšvēlēšanu debatēm Vācijā izaicināsim politiķus uz plaši skatāmu, tiešu un atklātu sarunu ar diasporas vēlētājiem un par "piektajam novadam" būtiskiem jautājumiem. Turklāt, to uzņemoties producēt un sagatavot portālam latviesi.com, stiprināsim diasporas mediju lomu un profesionālo reputāciju Latvijas informatīvajā telpā,” stāsta Elīna Pinto.

Arī portāls latviesi.com akcentē pieaugošo diasporas un diasporas mediju lomu. “Diasporas līdzdalība Saeimas vēlēšanās visus pēdējos gadus ir pieaugusi. Arī šogad vēlēšanās sagaidāms ir intereses pieaugums. Līdz ar to arī politiķiem laiks apzināties diasporu kā daļu no Latvijas. Savukārt diasporas mediji, sadarbojoties ar Latvijas medijiem, varēs turpināt uzrādīt savu profesionalitāti,” vērtē galvenais redaktors Kristaps Grasis.

Savukārt PBLA SIF atbalstītā priekšvēlēšanu projekta ietvaros ir iecerējusi virkni aktivitāšu, cerot vismaz uz 50 000 balsstiesīgu pilsoņu līdzdalību Saeimas vēlēšanās no ārzemēm. “Daudzveidīgās aktivitātēs iecerēts informēt tautiešus pasaulē par vēlēšanu iecirkņu izveidi un to darbības nodrošināšanu, par vēlētāju sagatavošanos balsošanai, par Latvijas vēstniecību lomu ārzemēs un sadarbību ar vietējiem vēlētājiem, kā arī par politisko partiju piedāvājumu 14. Saeimas vēlēšanās. Tā, lai informācija būtu viegli un ērti pieejama, esam nolēmuši izveidot īpašu tīmekļa vietni jabalso.lv, kur ievietosim visu svarīgāko un aktuālo gan pašu, gan neatkarīgu ekspertu, gan mūsu sadarbības partneru veidotu informāciju. Aicināsim visus piedalīties pūļakcijā “JĀbalso”, kā arī izveidosim digitālu karti ar visiem 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņiem ārpus Latvijas,” tā pārstāvniecības vadītājs Latvijā Jānis Andersons.

Kopumā tika iesniegti 23 projektu pieteikumi un tos izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem, Diasporas konsultatīvās padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem. Komisijas sastāvā ir arī SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv