Jaunumi Atbalsta pakas
partika

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros līdz gada beigām mazaizsargātu mājsaimniecību locekļiem būs iespējams saņemt papildu pārtikas komplektu. Tas darīts ar mērķi, lai elastīgi un bez kavēšanās sniegtu papildu pārtikas atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām situācijā, kad palielinās patēriņa cenas, it īpaši pārtikai.  

2021. gada ceturtajā ceturksnī katrai personai, kurai ir spēkā esoša pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgai, krīzes situācijā esošai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR) ir iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu, neraugoties uz to vai izziņa spēkā vienā, divos mēnešos vai visu ceturksni. Indikatīvais papildus pārtikas komplekta skaits ir 63 000. 

Izmaiņas pamatojamas ar nepieciešamību atbalstīt zemu ienākumu mājsaimniecības situācijā, kad Latvijā tiek prognozēts cenu kāpums resursiem, loģistikas pakalpojumiem un izrietoši - pārtikai. Minētajā situācijā palielinās nepieciešamība nekavējoši un elastīgi nodrošināt cilvēku pamatvajadzības: mazināt nenodrošinātību ar pārtiku. 

“Covid-19 krīzes izraisītās sociāli ekonomiskās situācijas ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, īpaši uz mazturīgām mājsaimniecībām, atspoguļo atbalsta saņēmēju skaita izmaiņas, kas ārkārtas situāciju laikā strauji pieaug, bet uzlabojoties situācijai samazinās. Tāpēc šajā laikā ir būtiski sniegt kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazināt sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām,” atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

2021. gada nogalē vienlaikus iespējams Covid-19 saslimšanas pieaugums, kurš būtiski ietekmē neaizsargātāko sabiedrības grupu - nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto vai krīzes situācijā esošu mājsaimniecību ienākumus un inflācijas palielinājums, kura dinamiku ietekmē straujš resursu un pārtikas izejvielu cenu kāpums, un pārtikas cenu pieaugums tiek prognozēts par 3,6 %.  

Lai sniegtu atbalstu kritiski svarīgs atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību. 

Fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, reliģiskās un nevaldības sektora partnerorganizācijas visā Latvijā, to starpā sociālos dienestus, "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija", kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu.   

Plašāka informācija www.atbalstapakas.lv