Jaunumi Dažādības veicināšana
Balva
Dažādības veicināšanas logo ansamblis

2021.gads ir bijis ražīgs, neskatoties uz izaicinājumiem un veselības vārdā ierobežoto ikdienas dzīvi, Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros paveikts daudz. 

Motivācijas programma

Kopš 2018.gada īstenojam motivācijas programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ. Lai palīdzētu šiem cilvēkiem, sadarbībā ar nevaldības organizācijām un mācību centriem tika izveidotas profesionāļu komandas, kurās līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas, organizētas pašpalīdzības grupas. Laika posmā no 2018.-2021.gadam atbalsts sniegts 2639 cilvēkiem. Programmas īstenošanas pieredze apliecina, cik svarīgi ir katram cilvēkam, ejot cauri grūtiem savas dzīves posmiem, saņemt atbalstu no speciālistiem un saviem līdzcilvēkiem - tas dod stimulu viņiem atsākt mācības, iesaistīties nodarbinātībā vai vienkārši uzdrošināties kaut ko mainīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.  2020./2021.gada motivācijas programmas rezultātā 595 cilvēkiem tika sniegts atbalsts un 345 jeb vairāk kā 50% gadījumos cilvēkiem pēc motivācijas programmas saņemšanas izdevās iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. Pasākumi motivācijas celšanai tiks turpināti visā Latvijā līdz pat 2022.gada beigām, iesaistot vēl vismaz 600 diskriminācijai pakļautos cilvēkus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem

Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” tika sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Arī ārkārtas situācijas apstākļos speciālisti turpināja pildīt savus pienākumus – uzklausīt, sniegt padomus, konsultēt, iedrošināt, sniegt atbalstu un aizstāvēt.  Šogad 183 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu  esam palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Ņemot vērā strauji augošo patvēruma meklētāju skaitu, Sabiedrības integrācijas fonds veica operatīvas izmaiņas līgumā, paredzot papildu finansējumu, lai sociāla atbalsta speciālistu komandu skaitu varētu palielināt, tādējādi ik mēnesi potenciāli nodrošinot atbalstu vienlaicīgi vismaz 360 patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

Sabiedrības integrācijas fonda sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki” organizēja labdarības akciju “Dāvana patvēruma meklētāju bērniem”. 2021.gada akcijas uzdevums bija īpaši izaicinošs, jo nepieciešams bija sarūpēt divas reizes vairāk dāvanu nekā iepriekš. Pateicoties draugu, kolēģu, līdzcilvēku un nevalstisko organizāciju atsaucībai sarūpētas 125 dāvanas - bērniem no patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” un arī ārpus tā.

dāvanas

Mācības "Skatu Punkti"

logo

2021. gadā mācībās Skatu Punkti esam paaugstinājuši izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem vairāk kā 150 (128 sievietes un 22 vīrieši)  pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem. Sniegts ieskats dažādības vadības pieejā 84 darba devējiem. Nevar nepieminēt Covid-19 ietekmi uz mācību īstenošanas plāniem, tika īstenotas gan klātienes mācības, ievērojot  augstus standartus attiecībā un dezinfekciju un distances ievērošanu, gan tika nodrošinātas mācības tiešsaistē.

Kopumā projekta laikā jau vairāk kā 750 dažādu līmeņu speciālisti ir guvuši zināšanas un izpratni par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem. Mācību programmu “Skatu Punkti” īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizācijas attīstības centru “Spring Valley”. Pieteikties mācībām var, aizpildot reģistrācijas formu tīmekļvietnē www.skatupunkti.lv vai sūtot ziņu uz e-pastu info@skatupunkti.lv.

Kustība "Dažādībā ir spēks"

Dažādība

Šogad kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumam pieteicās un veica 41 darba devējs, savukārt kopā kustībai pievienojušies jau gandrīz 100 darba devēji.Jau ceturto gadu pasniedzām balvas  kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros tiem darba devējiem, kas par neatņemamu sastāvdaļu savā darbā uzskata darbinieku individuālās vajadzības un iekļaujošu darba vidi. Kustība “Dažādībā ir spēks” tiek organizēta ar mērķi veicināt toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā.

  • Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” saņēma AS “Swedbank” par īpašu ieguldījumu dažādības vadības principu popularizēšanā un iekļaujošas vides veicināšanā. 
  • Balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” ieguva AS “BALTA” par īpašu ieguldījumu veidojot dažādus elastīgus atbalsta mehānismus un rūpējoties par darbinieku psihoemocionālo stāvokli un labbūtības sajūtu.
  • Balva kategorijā “Mūsu principi” tika pasniegta VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” par sistēmas izveidošanu, kas sekmē dažādību un iekļaujošu darba vidi kopumā ar stingru un veicinošu vadības nostāju dažādības vadības principu ievērošanā. 
  • Balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par jaunu un dažādībai atvērtu pieeju darba vides veidošanai publiskajā sektorā, par tiešu un atvērtu komunikāciju ar saviem darbiniekiem.  
  • Balvu kategorijā “Mūsu saziņa” saņēma Cēsu novada pašvaldība  par īpašu uzmanības vēršanu uz iedzīvotāju vajadzībām un to aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Cēsis uzsver dažādības vadībā balstītās vērtības komunikācijā ar sabiedrību un sadarbības partneriem, vēršot īpašu uzmanību dažādu mazaizsargāto grupu iekļaušanai un vajadzībām. 

2021. gada kustības dalībnieki gada nogalē saņēma gan individuālus atzinumus ar ekspertu vērtējumiem/ieteikumiem, gan bezmaksas apmācības, lai uzsāktu vai attīstītu dažādības vadības pieeju ieviešanu.

Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība"

Atvērtība ir vērtība logo

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību diskriminācijas, tolerances un nevienlīdzīgas attieksmes jautājumiem, 2018. gadā tika uzsākta  informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība". Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" ir ilgtermiņa kampaņa – katru gadu pievēršot uzmanību kādam no diskriminācijas pamatiem. 2021.gada aktivitātes tika vērstas, lai mazinātu diskrimināciju vecuma dēļ, kas ir viena no biežākajām diskriminācijas izpausmēm gan Latvijas sabiedrībā, gan Eiropas Savienībā.


Vecuma diskriminācijas un ar to saistīto stereotipu mazināšanai īstenota nodarbinātību veicinoša aktivitāte ­– ēnu diena tiešsaistē, kur seniori virtuāli viesojās uzņēmuma "Bite Latvija"  birojā, rīkotas "Mundruma dienas" emocionālajai un fiziskajai labsajūtai Rīgā, Talsos un Jelgavā. Kopumā kampaņas nodarbinātību veicinošajās un motivējošajās aktivitātēs 50+ vecuma grupai klātienē un tiešsaistē iesaistījušies 90 aktīvie seniori no Rīgas un reģionu pilsētām. Atzīmējot Starptautisko Senioru dienu, 2021. gada 1. oktobrī tika rīkota plaša ekspertu un kampaņas vēstnešu diskusija "Vecums kā vērtība Latvijas sabiedrībā", ko noskatījušies vairāk nekā 1500 iedzīvotāju. Rīgā, Sporta ielas 2 kvartālā atklāts unikāls vides objekts "Vecuma slieksnis" grafiti tehnikā. Kampaņas "Atvērtība ir vērtība" tematiskā gada laikā apkopoti darba devēju labās prakses piemēri video formātā, sagatavoti arī cilvēkstāsti par iedvesmojošām personībām, kas savu vecumu neuztver kā šķērsli, tāpat sagatavota infografika par vecumu kā vērtību Latvijas darba tirgū un aktuālo senioru nodarbinātības statistiku. Tāpat vecuma diskriminācijas un ar to saistīto stereotipu mazināšanai īstenota vides reklāmas kampaņa visā Latvijā, kas sasniedza vairāk nekā 53 000 iedzīvotāju, četras lekcijas vairāk nekā 700 darba devējiem, diskusijas jauniešiem, aktivitātes pilsētas svētkos un festivālos, kur apmeklētājiem bija iespēja aizpildīt interaktīvu testu "Uzmini vecumu" – pēc ikdienā lietotiem priekšmetiem noteikt cilvēka vecumu un citas aktivitātes.2021.gada kampaņas ietvaros īstenotas daudzveidīgas nodarbinātību veicinošas, motivējošas, izglītojošas un iedvesmojošas aktivitātes darba devēju, 50+ vecuma grupas iedzīvotāju, jauniešu un citām mērķauditorijām. Tematiskā gada laikā īstenota plaša publicitātes kampaņa, tostarp iniciēti materiāli (TV un radio intervijas, drukātās publikācijas) un viedokļraksti nacionālajos un reģionālajos medijos. Kopējais publicitātes apjoms: 62 publikācijas.

Plašāka informācija par kampaņu "Atvērtība ir vērtība" pieejama tās Facebook lapā un tīmekļvietnē.

KO DARĪSIM 2022.gadā?

Līdz 2022.gada beigām plānots veikt mērķtiecīgus un visaptverošus sabiedrības izpratnes un informētības par diskriminācijas, tolerances, sabiedrības saliedētības un dažādības jautājumiem. 2022.gadā informatīvās kampaņas fokuss un aktivitātes būs vērstas pret diskrimināciju invaliditātes dēļ. Kampaņas laikā izglītosim un piedāvāsim pārvērtēt izpratni par to, ko cilvēkiem ar invaliditāti nozīmē atvērta darba vieta, vide un sabiedrība. Ar kampaņas aktivitātēm vairosim izpratni par dažādiem invaliditātes veidiem, veicināsim empātiju, sapratni un atvērtību pret dažādo. 2022.gads būs sākums jaunai iniciatīvai – platformai, kas ļaus cilvēkiem ar invaliditāti paust aktuālās vajadzības, bet uzņēmumus un indivīdus aicina sniegt praktisku atbalstu to piepildīšanai, lai kopā veidotu pilnvērtīgāku ikdienu.

Lai turpinātu iesākto, kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros arī 2022. gadā aicināsim darba devējus pievienoties kustībai.  Pieteikšanās darba devēju iekļaujošas darba vides izvērtēšanai sāksies 2022.gada 2.februārī. Aicinām aizpildīt pašnovērtējumu www.dazadiba.lv, lai ne tikai pretendētu uz atzinību un apbalvojumu, bet arī saņemtu ekspertu vērtējumu, ieteikumus un komentārus par darbībām, kuras veicot, tās palīdzēs darba devējam pilnveidot savu sniegumu.

Turpināsim nodrošināt profesionālus un kvalitatīvus izglītojošus pasākumus darba devējiem un to darbiniekiem. Īstenojot mācības “Skatu punkti: CIEŅA” un “Skatu punkti: IEGUVUMI”, plānots apmācīt vēl vismaz 200 valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājus un speciālistus, kuriem nav zināšanu vai ir fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā. Kā arī plānojam stiprināt dažādības vadības praktiķu zināšanas un sadarbību, nodrošināt izglītojošus pasākumus par dažādības vadības pieejām un iecietības paaugstināšanu darba devēju darbiniekiem, kas atbild par dažādības vadības ieviešanu organizācijā un nodrošina dažādības aizstāvību gan darbiniekiem, gan klientiem.

Būs pieejami motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, sniedzot atbalstu vēl vismaz 600 cilvēkiem. Kā arī turpināsim nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pieejamību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Kā arī 2022.gadā plānojam sniegt atbalstu jaunai mērķa grupai, proti, tiek plānots izstrādāt jaunu sociālo pakalpojumu bezpajumtniekiem ar mērķi mazināt bezpajumtnieku sociālās atstumtības risku, vienlaikus veicinot viņu sociālekonomisko iekļaušanu. Lai mazinātu ar bezpajumtniecību saistītās problēmas, ir nepieciešami jauni, kompleksi un vienlaikus katras personas individuālajām vajadzībām pielāgoti risinājumi, ko plānojam attīstīt sadarbībā ar Rīgas, Liepājas un Daugavpils pašvaldībām.

Lai sekotu līdzi 2022.gada aktualitātēm, notikumiem, ziņām un materiāliem, iespējai piedalīties un būt klātesošam/ai pasākumos, aicinām pieteikties uz ziņu lapām: atvertiba@dazadiba.lv. Kā arī aicinām sekot līdzi sociālo tiklu vidē www.facebook.com/dazadibasveicinasana/.

 

Sabiedrības integrācijas fonda projektam “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Sanita Lāce

Nodaļas vadītāja
sanita.lace [at] sif.gov.lv