Ilustratīvs attēls

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Kas paveikts 2022. gadā dažādības veicināšanā?

Ir aizritējis ar dažādiem notikumiem bagāts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta “Dažādības veicināšana” septītais gads. 2022.gadā esam noslēguši trīs projekta aktivitātes, tādejādi ieliekot labus pamatus, lai mazinātu personu diskrimināciju to etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma un invaliditātes dēļ arī turpmāk. Un esam uzsākuši divu jaunu aktivitāšu īstenošanu, proti – esam pieņēmuši izaicinājumu izmēģināt “mājoklis vispirms” pieeju, īstenojot atbalsta pasākumu bezpajumtniekiem, un, ņemot vērā Krievijas militāro uzbrukumu pret Ukrainu, sniedzam sociālā mentora atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Mums ir izdevies paveikt daudz projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros.

 

KAS PAVEIKTS 2022. GADĀ?

Kopš 2018.gada īstenojam motivācijas programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ. Lai palīdzētu šiem cilvēkiem, sadarbībā ar nevaldības organizācijām un mācību centriem tika izveidotas profesionāļu komandas, kurās līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas, organizētas pašpalīdzības grupas.

2022.gada motivācijas programmas rezultātā 601 cilvēkiem tika sniegts atbalsts un 380 jeb vairāk kā 60% gadījumos cilvēkiem pēc motivācijas programmas saņemšanas izdevās iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Piecu gadu periodā (no 2018.-2022.gadam) atbalsts sniegts 3239 cilvēkiem un vairāk kā 1790 cilvēkiem pēc motivācijas programmas saņemšanas izdevās iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Kā vienu no prioritātēm, sākoties Krievijas militārai ofensīvai pret Ukrainu, bijām izvirzījuši un veiksmīgi īstenojam sociālā mentora atbalsta programmu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Programmas darbība ir uzsākta 2022. gada aprīļa beigās, un tās mērķis ir sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem praktisku atbalstu, veidojot izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, un palīdzot iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā. Programmas īstenošana norit ciešā sadarbībā ar pašvaldību Sociālajiem dienestiem visā valsts teritorijā, un pašreiz aktīvi iesaistījušās ir 22 pašvaldības. 2022.gadā sociālā mentora atbalstu ir saņēmuši vairāk kā 1600 Ukrainas civiliedzīvotāji, un pašreiz turpina saņemt vēl 195.  Pakalpojumu nodrošina 144 sociālie mentori no 7 nevaldības organizācijām: Profesionālās tālākizglītības centrs “Fibra”, Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS", Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, Nodibinājums “Caritas Latvija”, Biedrība “Patvērums “Drošā māja””, Biedrība “Gaišo domu platforma”. 

 

Lai mazinātu ar bezpajumtniecību saistītās problēmas, 2022.gadā Sabiedrības integrācijas fondam tika uzticēts īstenot izmēģinājumprojektu atbalsta pasākumu īstenošanai bezpajumtniekiem. Izmēģinājumprojekta ietvaros sadarbībā ar Rīgas, Liepājas un Valmieras pašvaldību, kā arī iesaistot biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” un pētniekus no “Safege Baltija”  paredzēts izveidot un testēt pakalpojumu, kas mazinātu ar bezpajumtniecību saistītās problēmas Latvijā, izmantojot “mājoklis vispirms” pieeju. 2022.gadā tika apzināta citu valstu labā prakse par atbalsta pakalpojumu bezpajumtniekiem sniegšanu, un organizētas pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Dānijā. Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, ir  izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts. 2022.gada oktobrī ir uzsākta pakāpeniska bezpajumtnieku izmitināšana mājokļos un pakalpojuma uzsākšana un uz 2022.gada 4. ceturkšņa beigām izmēģinājumā iesaistītas 3 pašvaldības, 72 sadarbības cilvēki (bezpajumtnieki) (Rīga 42, Liepāja 14, Valmiera 16), pieejamas 40 mājvietas.

Sadarbībā ar biedrību “Caritas Latvija” tika sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Šogad 351 patvēruma meklētājam, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (unikālie klienti)  esam palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Ņemot vērā strauji augošo patvēruma meklētāju skaitu, Sabiedrības integrācijas fonds veica operatīvas izmaiņas līgumā, paredzot papildu finansējumu, lai sociāla atbalsta speciālistu komandu skaitu varētu palielināt, tādējādi ik mēnesi potenciāli nodrošinot atbalstu vienlaicīgi vismaz 360 patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

Ilustratīvs attēls

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, Patvēruma meklētāju  centru “Mucenieki”, nodibinājumu “Caritas Latvija” un ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR) organizēja labdarības akciju “Dāvana patvēruma meklētāju bērniem”.

Labdarības akcija “Dāvana patvēruma meklētāju bērniem” norisinājās jau septīto gadu un aicināja palīdzēt bērniem, kas ieradušies no Afganistānas, Baltkrievijas, Sīrijas un citām valstīm, bēgot no kara vai vajāšanas un meklējot drošu patvērumu Latvijā. 2022.gada akcijas uzdevums bija īpaši izaicinošs, jo nepieciešams bija sarūpēt vairāk kā 100 dāvanu. Pateicoties draugu, kolēģu, līdzcilvēku un nevalstisko organizāciju atsaucībai sarūpētas 152 dāvanas - bērniem no Patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” un arī ārpus tā.

 

Jau piekto gadu Fonds īsteno mācību programmu “Skatu Punkti”, kuru kopumā absolvējuši 1023 dalībnieki – dažādu uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji no visas Latvijas. To mērķis bija palīdzēt darba devējiem un darba ņēmējiem ne vien iepazīt un izprast citādo, bet arī apzināties dažādības plašās iespējas, jo dažādu pētījumu dati liecina, ka tieši darba tirgū diskriminācija Latvijā ir sastopama visbiežāk.

Ilustratīvs attēls

2022. gadā mācībās Skatu Punkti esam paaugstinājuši izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem vairāk kā 271 (230 sievietes un 41 vīrietis)  pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem. 139 darba devējiem pieredzējušu ekspertu vadībā apguva praktiskas iemaņas, kā neapmaldīties plašajos dažādības labirintos.

Ilustratīvs attēls

Kā arī jau piekto gadu pasniedzām balvas  kustības “Dažādībā ir spēks” ietvaros tiem darba devējiem, kas par neatņemamu sastāvdaļu savā darbā uzskata darbinieku individuālās vajadzības un iekļaujošu darba vidi. Šo piecu gadu laikā kustībai pievienojušies un pašnovērtējumu veikuši 124 darba devēji.

 

2022.gadā kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumam pieteicās un veica 46 darba devēji. Arī šogad apbalvošanas ceremonijā jau piekto gadu izcēlām labākos Latvijas darba devējus kādā no kategorijām, kas raksturo dažādības vadības būtību.

Balvu kategorijā “Mūsu tirgus attiecības” saņēma SIA “Omniva”, balvu kategorijā “Mūsu saziņa” saņēma SIA “Reitan Convenience Latvia”, pārstāvot zīmolus Narvesen un Caffeine, balvu kategorijā “Mūsu darbinieki” saņēma SIA “RIMI Latvia, balvu kategorijā “Mūsu principi” saņēma VAS “Latvijas Loto” un balvu kategorijā “Mūsu darba vide” saņēma SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”. Visā kustības pastāvēšanas laikā ticis apbalvots 21 darba devējs.

Kustības ietvaros ik gadu bez maksas tiek  nodrošinātas profesionāļu konsultācijas un praktikumi par dažādības vadības metožu ieviešanu darba vidē, izstrādāti individualizēti darba plāni, kā izmantot dažādības potenciālu organizācijā.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību diskriminācijas, tolerances un nevienlīdzīgas attieksmes jautājumiem, 2018.gadā tika uzsākta  informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība". Informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" bija ilgtermiņa kampaņa – katru gadu aktualizēja kādu no diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām, īstenota virkne aktivitāšu bēgļu un patvēruma meklētāju diskriminācijas un personu diskriminācijas mazināšanai to etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma un invaliditātes dēļ. Piecgades kampaņas izvērtējums “Iedzīvotāju attieksme pret dažādām sabiedrības grupām un informētība par rīcību diskriminācijas gadījumā” pieejams šeit: https://www.sif.gov.lv/lv/media/1236/download?attachment

 

Aktualizējot iekļaujošas un līdztiesīgas sabiedrības vērtības, 2022.gadā Sabiedrības integrācijas fonds uzsāka kampaņas noslēdzošo gadu ar tematisko fokusu uz diskrimināciju invaliditātes dēļ. Kampaņas sauklis šogad – Dod iespēju!

 

Lai veidotu iekļaujošāku un vērīgāku sabiedrību pret dažādiem diskriminācijas riskiem saistībā ar invaliditāti, visa gada garumā īstenotas dažādas aktivitātes, piemēram, izglītojoši pasākumi darba devējiem un darbiniekiem, iedvesmas lekcijas uzņēmējiem, diskusijas jauniešiem, pieredzes stāsti, labās prakses piemēri un arī dažādas reģionālās aktivitātes, iesaistot darba devējus, jauniešus un Latvijas sabiedrību kopumā.

 

Ilustratīvs attēls

Rosinot izpratni par ikviena iespējām līdzdarboties iekļaujošas sabiedrības veidošanā un uzsvērtu cilvēku ar invaliditāti spējas un talantus pilsētas svētkos un festivālos apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar dažādajiem cilvēku ar invaliditāti iespēju stāstiem, tika īstenotas “Dod iespēju” dienas. Arī SIF darbinieki kā brīvprātīgie pavadoņi piedalījās šajās aktivitātēs. Mentoringa dienās uzņēmumos viesojās teju 20 cilvēki ar invaliditāti, lai iepazītos ar dažādiem amatiem, profesijām un izmēģinātu savus spēkus iepriekš nepazīstamā nozarē.  Atzīmējot Pasaules Nedzirdīgo dienu, kopā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību un “Narvesen” aicinājām ikvienu apgūt pamata zīmes zīmju valodā. Kampaņas ietvaros izveidots video,  kā iemācīties trīs populārākās frāzes zīmju valodā: https://www.facebook.com/watch/?v=788186052417889. Apkopoti darba devēju labās prakses piemēri video formātā, sagatavoti cilvēkstāsti par iedvesmojošām personībām, kas savu invaliditāti neuztver kā šķērsli, kā arī sagatavota faktu lapa par invaliditātes diskrimināciju https://atvertiba.lv/faktu-lapa-invaliditates-diskriminacija/ Plašāka informācija par kampaņu "Atvērtība ir vērtība" pieejama tās Facebook lapā un tīmekļvietnē.

 

KO DARĪSIM 2023.gadā?

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta “Dažādības veicināšana” septiņu gadu laikā sperti mazāki un lielāki soļi pretī diskriminācijas mazināšanai un tolerances principu iedzīvināšanai Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros esam ielikuši labus pamatus, lai mazinātu bēgļu un patvēruma meklētāju diskrimināciju, personu diskrimināciju to etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma un invaliditātes dēļ, īstenotas dažādas aktivitātes. Turpināsim, bet ne vairs pa Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, iesākto - veiksim mērķtiecīgus un visaptverošus sabiedrības izpratnes un informētības par diskriminācijas, tolerances, sabiedrības saliedētības un dažādības jautājumiem, turpināsim uzrunāt darba devējus par dažādības vadību gan turpinot kustības “Dažādībā ir spēks” īstenošanu, gan veidojot dažādības platformu darba devējiem, gan apkopojot darba devēju pieredzes stāstus un labās prakses piemērus, gan attīstot padziļinātākas izglītojošas programmas. Arī turpmāk plānojam sadarboties ar jomas speciālistiem, lai Latvijā dažādības vadības principi kļūtu par ikdienu!

ESF projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros turpināsim nodrošināt profesionālus un kvalitatīvus izglītojošus pasākumus darba devējiem un to darbiniekiem. Plānots īstenot mācības “Skatu punkti: CIEŅA” un apmācīt vēl vismaz 115 valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājus un speciālistus.

Būs pieejami sociālā mentora atbalsta pakalpojumi Ukrainas civiliedzīvotājiem. Programmas ietvaros līdz 2023.gada beigām atbalstu iespējams saņemt vēl vismaz 5000 cilvēkiem. Līdz 2022.gada 31.martam turpināsim nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pieejamību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Kā arī plānojam turpināt rast jaunus, kompleksus un vienlaikus individuālajām vajadzībām pielāgotus risinājumus bezpajumtniecības mazināšanai Rīgas, Liepājas un Valmieras pašvaldībās. Izmēģinājumprojektu “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” plānots īstenot līdz 2023.gada beigām. Pēc izmēģinājumprojekta beigām izveidotais pakalpojuma dizains, t.sk. ieviešanas rekomendācijas, būs pieejams visām Latvijas pašvaldībām. 

Izsakām pateicību mūsu SADARBĪBAS PARTNERIEM un viņu komandām:

 • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
 • Nodarbinātības valsts aģentūrai
 • Nodrošinājuma valsts aģentūrai
 • biedrībai “Gribu palīdzēt bēgļiem”
 • ANO bēgļu aģentūrai (UNHCR)
 • biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
 • biedrībai "Izglītības iniciatīvu centrs"
 • biedrībai "VERTE"
 • mācību centram "FIBRA"
 • biedrībai "MINI SD"
 • SIA “Komplekss Citadele”
 • Komunikācijas vadības aģentūrai “Deep White”
 • Nodibinājumam "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
 • SIA “VIEDI”
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtam
 • Organizācijas attīstības centram “Spring Valley”
 • Biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
 • Safege Baltija
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldība
 • Liepājas valstspilsētas pašvaldība
 • Valmieras novada pašvaldībai
 • Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS"
 • biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”
 • nodibinājums “Caritas Latvija”,
 • biedrība “Patvērums “Drošā māja””
 • biedrība “Gaišo domu platforma”. 

Un paldies projekta “Dažādības veicināšana” komandai, kas pašaizliedzīgi iegulda milzu darbu, lai šajā neparastajā gadā padarītu to visu par iespējamu!

Sabiedrības integrācijas fonda projektam “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.