#konkursi
Tekstuāla informācija  Līdz 30. jūlijam piesakies Sabiedrības integrācijas fonda  sekretariāta direktora amatam

Pirmdien, 1. jūlijā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sekretariāta direktora amatu, saistībā ar iepriekšējo pilnvaru termiņa noslēgumu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 2024. gada 30. jūlijam.  

Galvenie nosacījumi, lai piedalītos konkursā:

  • otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlams maģistra grāds ekonomikā, finansēs, vadības vai tiesību, vai sociālajās zinātnēs, vai tam pielīdzināma izglītība;
  • vismaz trīs gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vai struktūrvienības vadītāja amatā ar vismaz 20 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā;
  • vismaz divu gadu pieredze privātā vai publiskā finansējuma piesaistē, tajā skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma piesaistē.

Tāpat no pretendentiem tiek sagaidīta pieredze darbā ar nevaldības organizācijām un iestādes vai organizācijas iekšējo normatīvo dokumentu un plānošanas dokumentu projektu izstrādē, kā arī budžeta un finanšu jautājumos. Papildus tam konkursa pretendentiem vēlama pieredze projektu izstrādāšanā vai to vadīšanā. Nepieciešamas arī latviešu valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī.

Šī amata vieta sniedz iespēju stiprināt Latvijas sabiedrības saliedētību un nodrošināt plašu, visaptverošu sabiedrības iesaisti pilsoniskās aktivitātēs.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību izglītības un profesionālās pieredzes prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt SIF sekretariāta direktora amatu, atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un prezentēs savu redzējumu par SIF darbības prioritātēm un attīstību. Savukārt atlases procesa trešajā kārtā, piesaistot neatkarīgus personāla atlases ekspertus,  tiks novērtētas tādas vadības kompetences kā rezultātu sasniegšana, lēmumu pieņemšana, stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana.

SIF sekretariāta pilnvaru termiņu nosaka Sabiedrības integrācijas fonda likums. Sekretariāta direktora amata kandidāts tiek izraudzīts uz pieciem gadiem, likums neparedz  iespēju pagarināt termiņu, līdz ar to pēc amata pilnvaru beigām tiek rīkots jauns konkurss. Konkursa noslēgumā konkursa komisija virza apstiprināšanai SIF Padomē ne vairāk kā trīs pretendentus, kas balstoties uz vērtējumu visās atlases kārtās, saņēmuši visaugstāko vērtējumu. Mēnešalga šim amatam noteikta 5300 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tāpat SIF sekretariāta direktoram būs iespēja saņemt arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem. 

Konkursa sludinājums pieejams Ministru kabineta un Valsts kancelejas tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos, Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā un SIF tīmekļvietnē.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvā ir Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Lībķena, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģētais pārstāvis, biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko un Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis.

Kandidātu atlase notiek saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda padomes 2024. gada 3. maijā apstiprināto nolikumu “Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora amata pretendentu atlases nolikums”, kas pieejams mājaslapā mk.gov.lv. Jaunā SIF sekretariāta direktora darba uzsākšanas laiks paredzēts no 2024. gada decembra.

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv