Jaunumi NVO
Līdzfinansējuma rezultāti

Lai atbalstītu Latvijas nevaldības organizāciju (NVO) līdzdalību ārvalstu fondu finansēto projektu īstenošanai, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, Sabiedrības integrācijas fonds 2023.gada 8.martā izsludināja pieteikumu konkursu programmā "Līdzfinansējuma programma" (turpmāk – programma), kuram ir zināmi rezultāti.

Atbalstīto projektu tēmas aptver dažādus sabiedrībai būtiskus jautājumus, starp tiem – medijpratības aktivitātes ar mērķi stiprināt un aizsargāt informatīvo telpu; sociālās uzņēmējdarbības iespēju attīstīšana jauniešu vidū; tiešsaistes rīku izstrāde, ko varēs izmantot tiesībaizsardzības iestādes, pilsoņi, pilsoniskā sabiedrība un žurnālisti politiskās korupcijas atklāšanai un novēršanai; vide, ilgtspēja, zaļās infrastruktūras un bioloģiskās daudzveidības veidošana pilsētvidē un sabiedrības līdzdalība, u.c. projekti.

Programmas līdzfinansējuma saņēmēju vidū ir biedrība “Baltijas Vides Forums”, biedrība “Baltijas Mediju izcilības centrs”, biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, biedrība “Skaņumāja”, biedrība “Radošās Idejas”, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” un biedrība “Reach for Change Latvia”, 

Ar “Līdzfinansējuma programmas” atbalstu 98 700 EUR apmērā, 2023. gadā tiek piesaistīts aptuveni 0,5 milj. EUR  ārvalstu finansējums NVO starptautisko projektu īstenošanai. Kopumā līdzfinansējuma saņēmējiem projektu īstenošanai piesaistīts ārvalstu fondu finansējums aptuveni 1,7 milj. EUR apmērā. 


“Pirmo reizi programmā pieejamais finansējums apgūts jau pirmajā konkursa kārtā. Vairākus gadus pēc kārtas pieejamais finansējums netika apgūts pilnībā, līdz ar to pērn veicām vairākas izmaiņas programmas dizainā, lai to izveidotu klientam iespējami ērtāku. Redzam, ka mūsu pieeja to mainīt vainagojusies panākumiem. Ņemot vērā lielo aktivitāti jau 1.kārtā, ir skaidrs, ka projektu īstenošanai nepieciešams lielāks finansējums, nekā programmas ietvaros  pieejams. Programmas līdzfinansējums vidēji sastāda aptuveni 7% no saņēmēja kopējām projekta izmaksām, tomēr visbiežāk nepieciešamais līdzfinansējums ir 20-30% apmērā. Meklēsim veidus kā nākotnē piesaistīt vēl lielāku līdzfinansējumu NVO iniciatīvu atbalstam.” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu nepieciešamajā apmērā, šogad pirmo reizi programmas finansējums tika piešķirts makro un mikro līmenī, kur makro līmenī varēja pieteikties uz 30 000 EUR atbalstu un mikro līmenī līdz 15 000 EUR līdzfinansējumam. Šādas izmaiņas ieviestas, ņemot vērā, ka ārvalstu fondu finansētajiem projektiem līdzfinansējums parasti nepieciešams robežās no 20 līdz 30%. 

Sākotnēji tika plānots, ka  līdzfinansējuma pieteikumu iesniegšana atbalstam NVO  īstenotājiem ārvalstu fondu finansētajiem projektiem notiks vairākās kārtās. Tomēr ņemot vērā augsto pieprasījumu, programmas finansējums pilnā apmērā apgūts jau 1.kārtā, līdz ar to nākamās kārtas netiks izsludinātās.


Projektu pieteikumus izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas un divi SIF pārstāvji.  

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi"

Liene Vārslavāne

Nodaļas vadītāja vietniece
liene.varslavane [at] sif.gov.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv