#Jaunumi #NVOfonds
NVO fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus lielākajā valsts finansētajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam – “NVO fonds”. 2024.gadā papildu 47 makroprojektiem, kuru īstenošana tika uzsākta 2023.gadā un turpināsies 2024.gadā, valsts atbalstu saņems vēl 55 NVO, lai realizētu projektus, kuru mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

“NVO fonds” ietvaros finansējumu projektiem bija iespējams saņemt kādā no četriem darbības virzieniem: “NVO darbības stiprināšana”; “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”; “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”.

Šogad ievērojami pieaudzis konkursā saņemto projektu pieteikumu skaits līdz ar to augusi konkurence gan makroprojektu, gan mikroprojektu līmenī. Kopā konkursā iesniegti    185 projektu pieteikumi par pieprasītā finansējuma summu 3 641 077,42 EUR, kas vairāk kā  4 reizes pārsniedz šajā konkursā projektiem pieejamo finansējumu. Šajā konkursā 80 projektu pieteikumus iesniegušas organizācijas, kas līdz šim NVO fonda projektu konkursos nav piedalījušās.

No šogad iesniegtajiem 72 makroprojektu pieteikumiem atbalstīti 12 projekti par kopējo summu 390 872,46 EUR. Kopā ar 2023.gadā uzsāktajiem projektiem nākošgad tiks īstenoti     59 makroprojekti.

Īpaši jāatzīmē, ka gandrīz 2 reizes pieaudzis konkursā iesniegto mikroprojektu pieteikumu skaits un līdz ar to konkurence, lai saņemtu atbalstu projektu īstenošanai.  No šogad iesniegtajiem 113 mikroprojektu pieteikumiem atbalstīti 43 projekti par kopējo summu 469 673,48 EUR.

"Sabiedrības līdzdalības veicināšanā būtiska loma ir NVO sektoram, kas pārstāv iedzīvotāju intereses un visā valstī darbojas visdažādākajās jomās. Virkne sākotnēji mazu NVO projektu ir kļuvuši par atpazīstamām organizācijām, kas pārstāv dažādu sabiedrības grupu vajadzības un veicina nepieciešamās pārmaiņas.  Esam gandarīti, ka šogad 43% projektu pieteikumu ir no pieteicējiem, kuri konkursā piesakās pirmo reizi, kas ir labs rādītājs,” skaidro Fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Valsts kancelejas, kā arī trīs NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēti NVO sektora pārstāvji. Projektu pieteikumu vērtēšanai tika piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnes www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".