Jaunumi NVOFONDS NVO Konkursi
NVO fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis papildu 21 projektu lielākajā programmā nevaldības organizāciju NVO atbalstam – "NVO fonds". Līdz ar to 2023. un 2024. gadā ar SIF atbalstu NVO kopā varēs realizēt 105 projektus, kuru mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. 

2023. gada "NVO fonds" atklātā projektu pieteikumu konkursā iepriekš jau apstiprināja 84 NVO projektus. Jau vairākus gadus redzot, ka pieprasījums šajā programmā ir krietni lielāks par pieejamo finansējumu, SIF meklēja iespējas papildu finansējumu piesaistei kā rezultātā 2023. gada martā Saeima atbalstīja NVO fondam piešķirt papildu finansējums 500 000 EUR apmērā, kas ļaus īstenot vēl 21 projektu.  Ar papildu apstiprinātajiem projektiem kopā tiks īstenoti 105 projekti par kopējo summu 3 858 815,82 eiro.  

Programmas "NVO fonds" ietvaros finansējumu projektiem bija iespējams saņemt kādā no četriem darbības virzieniem: "NVO darbības stiprināšana"; "NVO interešu aizstāvības stiprināšana"; "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" un "NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana".  

Īstenojamos projektus raksturo arī dažādība aktualizējamajās tēmās un aktivitātēs, aptverot plašu iesaistīto mērķgrupu un reģionālo pārklājumu.  Vienlaikus finansējums nonāk pie arvien plašāka organizāciju loka, "NVO Fonda" ietvaros tiks atbalstītas organizācijas ar ilggadēju pieredzi, kā arī tādas organizācijas, kas "NVO fondā" atbalstu gūs pirmo reizi, piemēram, mikroprojektu līmenī 50% atbalstīto projektu īstenotāji "NVO fondā" atbalstam pieteikušies pirmo reizi. 

""NVO fonds" ir viens no būtiskākajiem rīkiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā Latvijā, turklāt tā ietekme turpina pieaugt. Esam gandarīti, ka redzot lielo pieteikumu daudzumu ar kvalitatīvi  izstrādātiem un sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, SIF izdevās piesaistīt papildu finansējumu, lai īstenotu vairākus vērtīgus projektus, kurus lielās konkurences un nepietiekama finansējuma dēļ iepriekš nācās noraidīt. Apstiprinātie NVO projekti pārstāv iedzīvotāju intereses un visā valstī darbojas visdažādākajās jomās." skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Pieteikumus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Valsts kancelejas, kā arī divi NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēti NVO sektora pārstāvji. Projektu pieteikumu vērtēšanai tika piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti. 

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnes www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi". 

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv