Sabiedrības integrācijas fonda sniegtais atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā

Sākoties Krievijas militārai ofensīvai pret Ukrainu, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzīja atbalsta sniegšanu civiliedzīvotājiem no Ukrainas. Gada laikā  izstrādā jauna un pielāgotas vairākas esošās atbalsta programmas, kas sniedz mērķtiecīgu, uz galvenajām vajadzībām vērstu atbalstu - izveidots informatīvais zvanu centrs Palīdzība ukraiņiem Latvijā”, rastas iespējas pārtikas un pamata materiālā atbalsta paku pieejamībai, nodrošināta iespēja apgūt bezmaksas latviešu valodas mācības visos Latvijas reģionos, uzsākta atbalsta programma “Sociālā mentora nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem”, kā arī sniegts nozīmīgs atbalsts Latvijas nevaldības organizācijām un brīvprātīgā darba aktivitātēm, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem.

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, 2022. gada 2. martā darbu uzsāka fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis  “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”  27 380 380. Informatīvais tālrunis nodrošina centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniedz iespēju noskaidrot informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. Pērn marta mēnesī saņemti vairāk kā 12 tūkstoš zvanu no Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ieradušies Latvijā, gan arī no tiem, kas uzsākuši bēgļu gaitas.  Savukārt gada laikā saņemti vairāk par 66 tūkstošiem zvaniem.

SIF īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros ar partnerorganizāciju starpniecību tiek izsniegtas pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas civiliedzīvotājiem. No 2022. gada marta izsniegti 149 608 atbalsta komplekti (91776 pārtikas, 47 301 higiēnas komplekti, 7 663 skolas piederumu komplekti, speciālie komplekti maziem bērniem – bērnu pārtika 1684 un bērnu higiēnas preces 1184). Papildpasākumos atbalstu saņēmušas 2590 personas – galvenokārt tās bijušas individuālas konsultācijas par dažādām atbalsta saņemšanas iespējām. Pakas iespējams saņemt 400 izdales punktos visā Latvijā, bet siltu maltīti kādā no 30 zupas virtuvēm.

Pērn aprīlī SIF izsludināja atklātu pieteikumu konkursu “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”, lai Ukrainas pieaugušajiem civiliedzīvotājiem nodrošinātu bezmaksas latviešu valodas mācības vismaz 120 stundu apjomā A1 līmenī visos Latvijas reģionos. Sekojot ukraiņu vajadzībām, konkursa nosacījumos tika ieviestas vairākas korekcijas mācību procesa pilnveidošanai -  pievienota iespēja apgūt A2 līmeni un mācīties arī vidusskolu beigušajiem jauniešiem no 17 gadu vecuma. Kopumā kursus apmeklēja 3507 ukraiņu.  Apkopojot informāciju par mācību rezultātiem, redzami arī iedvesmojoši stāsti par latviešu valodas apguvi līmenī, kas ļauj pilnvērtīgi veikt darba pienākumus un iekļauties sabiedrībā.  Tuvākajā laikā atkal atsāksies iespēja apgūt latviešu valodu, sākot no A1 līmeņa visā Latvijā. Jau A1 līmeni apguvušie varēs turpināt mācības augstākā pakāpē. Šo mācību laikā pakalpojumu sniedzēji sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru visiem gribētājiem nodrošinās iespēju kārtot valsts valodas pārbaudījumu pēc iespējas īsākā laikā pēc mācību kursu pabeigšanas, tādējādi motivējot un atvieglojot ceļu uz zināšanu apliecinājuma (apliecības) iegūšanu.

2022. gada aprīlī tika uzsākta arī atbalsta programmas “Sociālā mentora nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošana. Programmas mērķis ir Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegt praktisku atbalstu, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā, palīdzēt iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā un rosināt attīstīt jaunas iemaņas, tādejādi veicinot Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanos. Pašreiz aktīvi iesaistījušās 22 pašvaldības un, kopš programmas iedzīvināšanas,  sociālā mentora atbalstu jau  saņēmuši 1781  un pašreiz turpina saņemt vēl 67 Ukrainas civiliedzīvotāji. Pakalpojuma sniegšana paredzēta līdz gada beigām vai līdz mērķim pieejamā finansējuma izlietošanai. Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana"  ietvaros.

Reaģējot uz nepieciešamību sniegt nozīmīgu atbalstu Latvijas nevaldības organizācijām un brīvprātīgā darba aktivitātēm, pielāgotas pieteikuma programmas konkursam “Atbalsts  brīvprātīgo darbam”. Ar sniegto finansējumu NVO SIF mērķēti palīdz veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaisti, interešu pārstāvības un citas pilsoniskās aktivitātes darbībām, lai palīdzētu koordinēt atbalstu un palīdzības sniegšanu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. Līdz šim atbalstīti 66 projekti. Kā dažus no projektu realizētājiem var minēt biedrības “Palīdzēsim viens otram”, “Gribu palīdzēt bēgļiem”, “Latvijas Jaunatnes padome”, “Tavi draugi”, “Latvijas Samariešu apvienība” un nodibinājumu “Bērnu slimnīcas fonds”, biedrība.

Ukrainas iedzīvotāji izrādījuši interesi arī par SIF Goda ģimenes programmu. Šobrīd kartes sniegtās priekšrocības izmanto 265 cilvēki, no tiem 169 bērni.

“Jau Krievijas iebrukuma sākumposmā Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) uzņēmās būtisku lomu atbalsta sniegšanas koordinācijā Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā. Atskatoties uz paveikto, esam patiesi gandarīti, ka tik īsā laikā izdevās izstrādāt jaunu un pielāgot jau esošās fondu programmas, kā arī radīt pakalpojumus, kas īpaši veidoti Ukrainas iedzīvotāju vajadzībām, ērtā un vienkāršā veidā, saņemot svarīgākos pakalpojumus jau no marta mēneša. Vēlreiz apliecinām mūsu, Sabiedrības integrācijas fonda, apņemšanos sniegt palīdzību un atbalstu,  cik vien ilgi tas būs nepieciešams ukraiņu patvēruma meklētājiem, kas par savu patvēruma zemi izvēlējušies Latviju ,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv