Protestētāji pret karu Ukrainā

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā.  

Jaunie sadarbības partneri izraudzīti SIF organizētajā tirgus izpētes procesā 15 reģionos. Sociālā mentora pakalpojumu nodrošinās Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”, nodibinājums “Caritas Latvija”, biedrība “Patvērums “Drošā māja””, Biedrība “Gaišo domu platforma”, Mācību centrs “FIBRA”, nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”. Līgumu kopējā vērtība ir 700 000 EUR.

Iepriekš vēstīts, lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izveidojis jaunu atbalsta pakalpojumu. Lai saņemtu sociālā mentora pakalpojumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Sociālo dienestu sociālie darbinieki izvērtēs katra klienta individuālo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo mentoru.

Pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā. Pakalpojumu šobrīd jau izmanto 295 cilvēki no Ukrainas.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem būs pieejams 60 dienas un sniegs praktisku palīdzību dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiks veidota cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, piemēram, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā vai nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai.

Lai nodrošinātu atbalstu, šobrīd piesaistīti aptuveni 50 sociālie mentori. Savukārt, augot pieprasījumam, plānots palielināt sniegtā pakalpojuma kapacitāti līdz 250 sociāliem mentoriem vai vairāk.

Pakalpojumu būs iespējams nodrošināt līdz 2023.gadam vai pieejamā finansējuma beigām. Vienlaikus SIF sadarbībā ar nodibinājumu “Caritas Latvija” turpinās arī nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.  

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

_____

Для жителів України допомога соціального наставника у рішенні повсякденних ситуацій доступна по усій Латвії

Фонд інтеграції суспільства (ФІС) підписав сім угод про співпрацю з неурядовими організаціями щодо надання послуг соціального наствництва жителям України, що прибули у Латвію внаслідок війни, у вирішенні повсякденних ситуацій. У рамках фінансування послугу отримають щонайменш 7 тис. українців і вона вже доступна по усій Латвії.

Щоб якнайшвидше надати підтримку жителям України, що приїхали у Латвію внаслідок війни, ФІС у співпраці з Міністерством добробуту створили нову службу підтримки. Щоб отримати послуги соціального наставника, жителям України потрібно звернутися до муніципальної соціальної служби. Соціальні працівники оцінять індивідуальний випадок кожного клієнта та за необхідності залучать соціального наставника, наданого ФІС.

Послуга доступна для жителів України по усій території Латвії та надається у співпраці з 43 муніципальними соціальними службами, що дозволяє зручно та просто надавати підтримку за місцем прийому.

Послуга соціального наставника буде доступна жителям України протягом 60 днів та надаватиме практичну допомогу у вірішенні різноманітних побутових питань. Таким чином,  будуть покращені знання про життя у Латвії, набуті практичні вміння у повсякденних побутових ситуаціях, заохочене набуття нових вміннь а також надана підтримка у організації різноманітних формальностей, таких як отримання житла, одягу чи роботи та прибуття до місця, де можливо отримати допомогу.

Послуга буде доступна до 2023 року чи до закінчення фінансування.

______

Поддержка социального ментора в решении повседневных ситуаций для жителей Украины доступна по всей Латвии

Фонд интеграции общества (ФІO) заключил семь договоров о сотрудничестве с неправительственными организациями по оказанию услуг социального ментора в решении бытовых ситуаций жителям Украины, прибывшим в Латвию в результате войны. В рамках финансирования услугу получат по меньшей мере 7000 жителей Украины, и она уже доступна по всей Латвии.

Чтобы как можно быстрее оказать поддержку жителям Украины, оказавшимся в Латвии в результате войны, ФІO в сотрудничестве с Министерством благосостояния создал новую форму поддержки. Для получения услуг социального ментора жителям Украины необходимо обратиться в социальную службу самоуправления. Социальные работники социальных служб оценят индивидуальный случай каждого клиента и при необходимости привлекут социального ментора, предоставленного ФІO.

Услуга жителям Украины уже доступна на всей территории Латвии и реализуется в сотрудничестве с социальными службами 43-ох муниципальтетов, таким образом оказывая поддержку удобным и простым способом на месте приема.

Услуга социального ментора будет доступна жителям Украины в течение 60 дней и будет оказывать практическую помощь в решении различных бытовых вопросов. Таким образом будет развиваться понимание о жизни в Латвии, помогая приобретать и развивать повседневные навыки в реальных жизненных ситуациях, например как добраться на место оказания помощи. А так же оказание поддержки жителям Украины в решении различных формальностей, например, обеспечении жилья, одежды и возможностей трудоустройства.

Услуга будет доступна до 2023 года или окончания выделенного финансирования.