#Jaunumi
Latviešu valodas mācības

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) atklātā pieteikumu konkursā pakalpojumu sniedzējiem “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” noskaidrojis  33 organizācijas, kas Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās bezmaksas latviešu valodas kursus. Iespēja apgūt latviešu valodu būs pieejama visā Latvijā gan klātienē, gan attālināti, gan arī hibrīda režīmā.

Konkursā noskaidrotas 33 organizācijas, kas visos Latvijas reģionos nodrošinās bezmaksas latviešu valodas mācības pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem ar iegūtu vidējo izglītību, vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, bet nepārsniedzot 150 stundas no A1 līmeņa. Programmas ietvaros latviešu valodas mācību kopējais programmā pieejamais finansējums ir 4,6 milj. EUR, kas dos iespēju apgūt valodu 6375 personām.

Apstiprināto mācību iestāžu saraksts pieejams šeit. Informācija par mācību iespējām ukraiņu valodā šeit.

“Lai veiksmīgi iejustos Latvijā, latviešu valodas zināšanas ir neatņemams priekšnosacījums, tāpēc arī šogad ar SIF atbalstu tiek īstenoti latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka kopš kara sākuma pagājuši jau divi gadi, ir vairāk jāatbalsta Ukrainas civiliedzīvotāju iesaiste darba tirgū. Tieši valodas prasmei ir būtiska loma, lai varētu strādāt kvalificētu darbu un veiksmīgi iekļautos valsts sociālajā un ekonomiskajā vidē, ” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus latviešu valodas apmācībām varēja iesniegt Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde), kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā.

Sekmīgi kursu pabeigušajiem dalībniekiem pēc pieprasījuma būs jānodrošina iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu (VISC). Latviešu valodas mācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Konkursā iesniegtos pieteikumus izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa  diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas un viens pārstāvis no Latviešu valodas aģentūras. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Kopš 2022. gada pavasara līdz 2023.gada nogalei latviešu valodas kursus apmeklēja 9556 cilvēki. Savukārt 2023.gadā  SIF projektu konkursu ietvaros noslēdza līgumus ar 26 organizācijām, kuras nodrošināja latviešu valodas mācības visos Latvijas reģionos un tos apmeklēja 6049 cilvēki, no kuriem 4378 sekmīgi pabeidza  (A1-2388, A2-1383, B1-536, B2-71) cilvēki.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)"