#Jaunumi #NVO #StandWithUkraine
LVUK

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) apstiprina atklāta projektu pieteikumu konkursa “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” rezultātus. Apstiprināto projektu pasākumu mērķis ir sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Projektu ietvaros rīkotie kursi un pasākumi Ukrainas iedzīvotājiem sniegs iespējas iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un vērtības, valsts pārvaldes struktūru un tiesiskuma principus, latviešu valodas lietojuma prasības darbā un ikdienā, kā arī citas tēmas, sekmējot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Plānotie pasākumi ietvers lekcijas, izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, sadarbības un saliedēšanās pasākumus, uzņēmējdarbības iniciatīvu hakatonu, nometnes, meistarklases, u.c. pasākumus, kā arī valodas apguvi caur atsevišķām kultūrorientācijas aktivitātēm. Tās tiks nodrošinātas visos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti, gan hibrīdmodelī.

Konkursā kopumā tika saņemti 24 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 14 par kopējo pieprasīto finansējumu 667 896,82 EUR. Projektu īstenošanas periods plānots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Saistībā ar finansējuma pārpalikumu no pirmā projekta konkursa, tuvākajā laikā tiks izsludināts projektu pieteikumu otrais konkurss “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un NVO pārstāvji – eksperti.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.