Komplektu izdales modulis (KIM)

Komplektu izdales modulis (KIM) ir izveidots Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai (ESF+ programma) paredzēto atbalsta komplektu izdales procesa atbalstam un  administrēšanai.

KIM lietotāji ir partnerorganizācijas un ESF+ programmas vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās institūcijas.

KIM pieejams interneta vietnē https://kim.lm.gov.lv/ .

 

KIM lietotāju izveide:

  • Sabiedrības integrācijas fonds izveido partnerorganizācijas un atbildīgo partnerorganizācijas administratora lietotājus. Lai iegūtu KIM partnerorganizācijas administratora lietotāja tiesības, partnerorganizācijai jānosūta aizpildītu un parakstītu  pieteikuma veidlapu uz e-pastu pasts@sif.gov.lv ;
  • pieteikums Komplektu izdales moduļa (KIM) lietotāja - Partnerorganizācijas administrators - tiesībām; 
  • partnerorganizācijas administrators veido un aktualizē savas organizācijas pārstāvju kā KIM lietotāju tiesības https://komerc.zzdats.lv/, kā arī atzīmē lietotājiem piesaistītās atbalsta sniegšanas adreses (kurās adresēs pārstāvji strādā vai par kurām adresēm nepieciešams piekļūt datiem);
  • KIM lietotāja tiesību izveidošana un apstiprināšana.

 

Informācija KIM lietošanai

KIM lietotāja rokasgrāmatas 

 

 

 

 

 

 

 

Saziņa ar Sabiedrības integrācijas fondu

Ja rodas jautājumi par KIM, aicinām sazināties ar  Sociālās iekļaušanas nodaļas projekta koordinatori Ingu Kalniņu +371 22811008inga.kalnina@sif.gov.lv vai Sociālās iekļaušanas nodaļas vadītāju Guntu Landsmani  +37129116462gunta.landsmane@sif.gov.lv.