Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) mērķis: materiālās nenodrošinātības mazināšana vistrūcīgākajām personām, sniedzot pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību, kā arī nodrošinot iespēju piedalīties papildpasākumos sociālās atstumtības mazināšanai.
Programmas mērķa grupa:
  • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā;
  • mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 288 euro.
Programmas darbības:
  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegāde un transportēšana uz partnerorganizāciju uzglabāšanas vietām;
  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšana un izdalīšana mērķa grupai, to apvienojot ar papildpasākumu īstenošanu
  • tehniskās palīdzības darbības.
Programmas finansējums:

Programmas kopējais finansējums 38 280 000 euro, tostarp:

  •  32 538 000 euro Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums (90 %);
  • valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro (10 %);
  • papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 euro.
NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma LV0 – Latvija, LV00 – Latvija, LV003 – Kurzeme, LV005 – Latgale, LV006 – Rīga, LV007 – Pierīga, LV008 – Vidzeme, LV009 - Zemgale