Dažādības veicināšanas logo ansamblis

2022.gada 24.februārī Krievijas Federācija uzsāka bruņotu konfliktu Ukrainā, kas izraisīja bēgļu krīzi valstī un kā rezultātā vairāki miljoni iedzīvotāju ir pametušu Ukrainu un devušies bēgļu gaitās, lai izvairītos/paglābtos no kara un saņemtu palīdzību drošā vidē. Pārsvarā visi kara bēgļi ir devušies Eiropas virzienā, t.sk. arī uz Latviju. Latvijā iebraukušo Ukrainas civiliedzīvotāju lielāko daļu veido sievietes ar bērniem, kur 45% sastāda tieši bērnu īpatsvars. Lielākā daļa personu uzturas Rīgā un tās apkaimē, Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, Valmieras novadā.  

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, nepieciešams atbalsts konkrētu sociālo problēmu risināšanai, grūtību mazināšanā, sociālās adaptēšanās spēju paaugstināšanā, u.tml. 

No 2022.gada aprīļa Ukrainas civiliedzīvotājiem ir iespēja saņemt sociālo mentoru pakalpojumus. Tiek pieņemts, ka vidēji 70% no 10 000 Latvijā ieradušām Ukrainas civiliedzīvotājiem varētu būt nepieciešams sociālā mentora pakalpojums, sniedzot atbalstu personu sociālās funkcionēšanas spēju paaugstināšanai un integrācijai sabiedrībā. 

Sociālā mentora palīdzība ir praktisks atbalsts, veidojot Ukrainas civiliedzīvotājiem izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā (piemēram, sniedzot informāciju par Latvijas iestāžu darbību vai praktiski palīdzot nokļūt līdz iestādēm palīdzības saņemšanai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, bērnu dārzs, skola, medicīnas iestāde, ģimenes ārsta prakse, nevalstiskās organizācijas utml.), vienlaikus veicinot Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanu.  

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā. 

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.  

Irēna Malnača

Programmas koordinatore
irena.malnaca [at] sif.gov.lv