Dažādības veicināšanas logo ansamblis

2022.gada 24.februārī Krievijas Federācija uzsāka bruņotu konfliktu Ukrainā, kas izraisīja bēgļu krīzi valstī un kā rezultātā vairāki miljoni iedzīvotāju ir pametušu Ukrainu un devušies bēgļu gaitās, lai izvairītos/paglābtos no kara un saņemtu palīdzību drošā vidē. Pārsvarā visi kara bēgļi ir devušies Eiropas virzienā, t.sk. arī uz Latviju. Latvijā iebraukušo Ukrainas civiliedzīvotāju lielāko daļu veido sievietes ar bērniem, kur 45% sastāda tieši bērnu īpatsvars. Lielākā daļa personu uzturas Rīgā un tās apkaimē, Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, Valmieras novadā.  

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, nepieciešams atbalsts konkrētu sociālo problēmu risināšanai, grūtību mazināšanā, sociālās adaptēšanās spēju paaugstināšanā, u.tml. 

Sociālā mentora palīdzība ir praktisks atbalsts, veidojot Ukrainas civiliedzīvotājiem izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā (piemēram, sniedzot informāciju par Latvijas iestāžu darbību vai praktiski palīdzot nokļūt līdz iestādēm palīdzības saņemšanai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, bērnu dārzs, skola, medicīnas iestāde, ģimenes ārsta prakse, nevalstiskās organizācijas utml.), vienlaikus veicinot Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanu.  

Paveiktais:

Programmas darbība tika uzsākta 2022. gada aprīļa beigās, un tās mērķis bija sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem praktisku atbalstu, veidojot izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, un palīdzot iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā. Kopā līdz 2023. gada  beigām sociālā mentora atbalsts tika sniegts  1957 Ukrainas civiliedzīvotājiem (1175 sievietēm un 782 vīriešiem); 34% atbalsta saņēmēji bija vecumā no 0 līdz18 gadiem, savukārt, vecākajam Ukrainas iedzīvotājam, kuram sniegta palīdzība, bija 93 gadi.  Programmas īstenošana noritēja ciešā sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem visā valsts teritorijā, aktīvi iesaistoties 23 pašvaldībām, visaktīvākās no kurām bija Rēzeknes, Kuldīgas, Saldus, Balvu un Jēkabpils pašvaldības. Pakalpojumu nodrošināja 93 sociālie mentori no 7 nevaldības organizācijām: profesionālās tālākizglītības centra “Fibra”, ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības "DOMUS", biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs”, nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, nodibinājuma “Caritas Latvija”, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un biedrības “Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum"”.

 

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.