Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Iesaisties!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un NVO sektora iesaisti demokrātiskajos procesos, aktivizēt mazākumtautību NVO darbību, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī, caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm, informēt un izglītot sabiedrību, ļaujot tai līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.

Projekta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes:

- Aktivitāšu kopums "Brīvprātīgi, pamatīgi, mūsdienīgi...";
- Sagatavošanās kursi LR pilsonības iegūšanai Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm;
- Pasākums "Dialogs ar politiķiem".

Sagaidāmie rezultāti:

- veicinot naturalizācijas procesu nepilsoņu vidū, tiks veicināta valsts valodas prasmju paaugstināšana nepilsoņiem, kas viņiem ļaus plašākā mērogā iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē.
- kopīgie informatīvie pasākumi LR topošajiem un esošajiem pilsoņiem, kā arī pieaicinātiem NVO sektora un pašvaldības pārstāvjiem, ļaus produktīvāk un efektīvāk attīstīt pilsoniskās prasmes, kā arī sekmēs sabiedrības saliedētību.
- tik veikta brīvprātīgā darba popularizēšana kā pilsoniskās līdzdalības un sociālās iekļaušanas līdzeklis, kas veicinās sabiedrības aktivitāti un iesaisti vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Notiks vajadzību un zināšanu apmaiņa starp brīvprātīgā darba procesā iesaistītajiem;
- rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi, kas veicinās izpratni par pilsonisko līdzdalību un mudinās cilvēkus arvien vairāk iesaistīties pilsoniskajā dzīvē, vienojot sabiedrību;
- tiks attīstīta un pilnveidota sadarbība ar Jelgavas pašvaldības iestādēm un Jelgavas NVO.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 3691,67 EUR / 2 594.52 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/045
Исполнитель проекта: biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Jelgava
Юридический адрес: Palīdzības 1 – 83, Jelgava, LV-3001
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор