Drukāt |

Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Valsts budžeta programmas 2002-2017 > „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura vei[..] > Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem p[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 16.03.2016.
Iesniegšanas datums: 05.04.2017.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu projektu konkursu 2017.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" (turpmāk – programma) ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši programmai piešķirtajam finansējumam.

Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu medijos un veicināt mediju atbildīgumu un sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Vienlaikus programma veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, neatkarīgi no medija veida un izmantotās platformas.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti trīs darbības virzienos:
1.atbalsts sabiedriski nozīmīga satura un kvalitatīva satura veidošanai Latvijas diasporai (turpmāk- "Diaspora") – apakšvirzieni:
    1) Diasporas medijos latviešu valodā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru (vismaz 2 projekti);
    2) Diasporas auditorijai medijos Latvijā, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, tās kultūru, mediju telpu (vismaz 2 projekti);
2. atbalsts sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai mazākumtautību auditorijai Latvijā (turpmāk - "Mazākumtautības") (vismaz 2 projekti);
3. atbalsts sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (vai adaptēšanai, pieejamības veicināšanai) personām ar invaliditāti (turpmāk - "Personas ar invaliditāti") (vismaz 2 projekti).

Kopējais programmas finansējums projektiem – EUR 161 700,00.

Darbības virziens

Pieejamais programmas finansējums (EUR):

Pieejamais programmas finansējums vienam projektam (EUR):

Diaspora, t.sk.:

39 200,00

 

- Diasporas medijos latviešu valodā

19 600,00

max. 9800,00

- Diasporas auditorijai medijos Latvijā

19 600,00

max. 9800,00

Mazākumtautības

102 900,00

min. 19 600,00

max. 51 450,00

Personas ar invaliditāti

19 600,00

max. 9800,00

Projektu var iesniegt Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas ir:

  • īpašnieki tādiem reģistrētiem masu informācijas līdzekļiem, kas ir reģistrēti vismaz četrus gadus (prasība par četru gadu termiņu neattiecas uz interneta vietnēm)1 un kura satura veidošanā iesaistītajam personālam ir saistošs ētikas kodekss (vai rīcības kodekss Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta piektās daļas izpratnē) vai kura projektā īstenošanā iesaistītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu, vai
  • neatkarīgie producenti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu un kuri savai darbībai piemēro ētikas kodeksu vai kuru projektā īstenošanā iesaistītais personāls ir ar biedra statusu tādās žurnālistu profesionālajās organizācijās, kuras piemēro pašregulatīvu ētikas kodeksu, un kuriem ir vismaz viens partneris, kas atbilst iepriekš minētajiem (konkursa nolikuma 2.1.1.1.punkts) nosacījumiem un ar kuru noslēgts sadarbības līgums par satura izplatīšanu.

Iesniedzējs, kas iesniedz projektu darbības virziena "Diaspora" apakšvirzienā "Diasporas medijos latviešu valodā" var būt ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kas atbilst iepriekš minētajiem (konkursa nolikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.2. punkts) nosacījumiem.

Programmas „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 19.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem notiks 2017.gada 5.aprīlī plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24.
Lūdzam dalībai seminārā pieteikties ne vēlāk kā līdz 3.aprīlim pa tālruni 67281752 vai sūtot e-pastu uz adresi . Dalība seminārā ir bez maksas.

Dokumenti

 

1 Medijs attiecīgi vismaz četrus gadus funkcionāli ir darbojies kā masu informācijas līdzeklis.

Projekti: 11 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība „Laiks-BL”Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporai
2.IMLO Lat-Ireland.LtdAr roku uz pulsa
3.Akciju sabiedrība "LAUKU AVĪZE"Globālais, tomēr latvietis
4.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “SAITES: SIRDĪ LATVIJA.”
5.SIA "Kurzemes Vārds" Latvija - tie esam mēs visi
6.Akciju sabiedrība "RADIO SWH"RAIDĪJUMU SĒRIJA “VISI KOPĀ”
7. SIA “Vidzemes televīzija”Raidījumu cikls “Kaimiņu būšana Latvijā”
8.SIA "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI"Mūsējie Viņi iedvesmo citus
9.SIA "Izdevniecība Dienas Mediji"Saliedētā Latvija
10.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS""Trīs ceturtdaļas
11.VSIA „Latvijas Radio” (Ziņu dienests)Ziņas Vieglajā valodā – pieejama informācija cilvēkiem ar invaliditāti

 


Drukāšanas datums: 21.06.21