Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts ir vērsts uz apmācību organizēšanu, lai Jēkabpils pilsētā, bijušā rajona teritorijā, tagad 5 novados – Aknīstes, Jēkabpils Krustpils, Salas un Viesītes un Pļaviņu pilsētā un novadā dzīvojošie citvalodīgie iedzīvotāji apgūtu valsts valodas prasmes savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās sadzīves, ar darbu saistītās situācijās, valsts un sabiedriskajās institūcijās, kā arī attīstītu mutvārdu un rakstveida valodas prasmes no pamata līdz augstākajam līmenim.

Projekta mērķauditorija ir pieaugušie, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Īpaši atbalstāma būs mērķu grupa – jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Projekta īstenošanas vieta - Jēkabpils TITC un Pļaviņu pilsēta.

Projekta galvenās aktivitātes – projekta administrēšana; publicitāte; dalībnieku reģistrācija, dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude, mācību grupu komplektācija; latviešu valodas mācības, mācību rezultātu izvērtēšana, kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, valsts valodas atestācijas eksāmena organizēšana un noslēguma pasākums, Valsts izglītības satura centra valsts valodas prasmes apliecību izsniegšana.

Projekta plānotie rezultāti –
• Publicitātes pasākumi - 10 plašsaziņas līdzekļos un 7 interneta vietnēs publicētas publikācijas un sludinājumi par pieteikšanos valsts valodas kursos.
• 1 interneta vietnē izveidota sadaļa par projekta aktivitātēm.
• Izvietoti 30 plakāti par latviešu valodas apmācībām.
• Pirms kursu uzsākšanas – kursu dalībnieku valodas sākotnējā pārbaude, lai noteiktu valodas prasmes līmeni un veiktu grupu komplektāciju.
• Nokomplektētas 9 mācību grupas no 5 – 15 kursantiem grupā atkarībā no zināšanu līmeņa 1. un 2.pakāpes Jēkabpilī un Pļaviņās.
• 125 stundu valsts valodas apmācību programmu no pamata līdz augstākajam līmenim apgūs 90 kursanti. Mācības notiks vakaros divas reizes nedēļā pa 4 mācību stundām (1 m.st. = 45 min). 5 stundas paredzētas papildu mācībām, tiem kursantiem, kuri nebūs sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudes testu.
• Mācību laikā ar diagnosticējošo kontroltestu palīdzību tiks veikta mācību rezultātu izvērtēšana.
• Mācību noslēgumā kursanti kārtos latviešu valodas prasmes noslēguma testu.
• Mācību noslēgumā Jēkabpils TITC organizēs valsts valodas atestācijas eksāmenu visiem kursu dalībniekiem. Vismaz 60% kursantu, kārtojot valsts valodas prasmes pārbaudi, būs paaugstinājuši valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi, kuru apliecinās saņemtā apliecība.
• Mācību noslēgumā visiem kursu beidzējiem organizēs noslēguma pasākumu.

Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 17 687,00 EUR / 12 430.49 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/LV/17
Исполнитель проекта: Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs
Дата начала проекта: 22.02.2017.
Дата окончания проекта: 31.07.2018.
Cтатус: заключён договор
 


Дата печати: 15.05.21