Home > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Partnerorganizācijas organizēs daudzveidīgus pasāk[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Partnerorganizācijas organizēs daudzveidīgus pasākumus ģimenēm ar bērniem

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Ar Eiropas Savienibu

Partnerorganizācijas organizēs daudzveidīgus pasākumus ģimenēm ar bērniem

Ģimenes (personas), kam piešķirts trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas personas statuss Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un gatavas maltītes, kā arī tiek aicinātas piedalīties papildpasākumos - informatīvās un izglītojošās neformālās aktivitātēs, kas svarīgas gan ģimenei, gan katram personiski, lai iespējami risinātu sadzīves, nodarbinātības u.c. problēmas. Sākoties vasarai, partnerorganizācijas visā Latvijā organizēs daudzveidīgus pasākumus ģimenēm ar bērniem. Pasākumos aicinātas piedalīties ģimenes, kas saņem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu.

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alūksnē, Apē un citviet stāstīs par drošību un pirmās palīdzības pamatelementiem. Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests" plāno lietderīgus brīvā laika pavadīšanas pasākumus, nodibinājums "Samāriešu fonds" aicinās ģimenes ar bērniem piedalīties sporta stafetēs un konkursos Mežaparkā, Jaunpils novada sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Jaunpils reģionālās attīstības centru "Rats"" organizēs nodarbības vecākiem par bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām.

Ņemot vērā šī gada īpašo atbalstu mazuļiem, partnerorganizācijas rīko papildpasākumus īpaši ģimenēm ar bērniem. Dobelē notika "Jauno māmiņu skoliņa", kuru vadīja biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Dobeles komitejas biroja izpilddirektore Sarmīte Lucaus kopā ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra speciālistiem. Draudzīga pasēdēšana pie tējas tases mijās ar pārrunām un lekciju par mazuļa gaidīšanu un gatavošanos priecīgajam brīdim, psiholoģisko sagatavotību, mazuļa ēdināšanu un kopšanu, kā arī ģimenes iesaistīšanos bērniņa kopšanā un aprūpē. Kā pastāstīja S.Lucaus, "Jauno māmiņu skoliņas" nodarbības varētu turpināties rudenī.

Informāciju par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību ietvaros organizētiem papildpasākumiem var uzzināt 493 atbalsta vietās Latvijā, kā arī skatīt mājaslapā www.atbalstapakas.lv sadaļā Papildpasākumi.