sif-jauns-kras


Ģimeņu nometne, Ģimenes dienas un Latvijas Proklamēšanas dienas svinības

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

Projektā paredzēts organizēt divus svinīgus pasākumus (Ģimenes dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības) un nedēļas nogales ģimeņu nometni.

Projekta mērķis ir ar minēto pasākumu palīdzību sniegt atbalstu un izpratni par latviskās identitātes saglabāšanas iespējām Berlīnē un tās apkārtnē dzīvojošajām ģimenēm un citiem interesentiem.

Organizējot pasākumus projekta ietvaros, vienlaikus tiks sniegts atbalsts arī latviešu biedrības darbībai, jo tādējādi ir iespējams aktivizēt cilvēkus, kuri vēlētos iesaistīties un atrast savus darbības laukus biedrībā. Turklāt pirmo reizi Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrības vēsturē ir paredzēta cieša sadarbība un kopīgas aktivitātes ar Hamburgas latviešu biedrību. Tas būs solis kopīgai ciešai sadarbībai nākotnē, risinot līdzīgas problēmas un gūstot jaunu pieredzi. Ģimenes dienas svinības notiks telpās, kur notiek biedrības organizētās Latviešu skolas nodarbības. Tur biedrībai ir pieejamas trīs plašas klases telpas un viena neliela zāle. Minētā ģimeņu nometne tiks organizēta speciāli tam piemeklētā, Vācijā atļautā nometņu norises vietā ar nakšņošanas iespējām Berlīnes tuvākajā apkārtnē. Bet Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības notiks speciāli šīm svinībām nomātās telpās.

Projekta mērķa grupa ir Berlīnes bērnu un kultūras biedrības un Hamburgas biedrības biedri, abu pilsētu latviešu skoliņu bērni, viņu vecāki, kā arī citas latviešu diasporas ģimenes (tajā skaitā- jauktās), un citi interesenti, kuri atbalsta latviskās identitātes saglabāšanu un uzturēšanu.Project results:

https://www.facebook.com/berlineslatviesuskola/posts/1964814483736421
https://latviesi-berline.de/gimenu-nometne-padzivosim-zali/
https://www.facebook.com/berlineslatviesuskola/ kā arī biedrības mājas lapā www.latviesi-berline.de.

Amount of Grant Awarded: 11800,10 EUR / 8 293.16 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/30_MIC
Project Promoter: Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Place of implementation: Vācija - Berlīne
Duration of the project: 01.04.2017.-22.11.2017.
Status: Noslēgts līgums

https://www.facebook.com/berlineslatviesuskola/posts/1964814483736421
https://latviesi-berline.de/gimenu-nometne-padzivosim-zali/
https://www.facebook.com/berlineslatviesuskola/ kā arī biedrības mājas lapā www.latviesi-berline.de.