Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” Liepā[..]

sif-jauns-kras


Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” Liepājas filiāles darbības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta mērķis: Atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas rajona teritorijā.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes:
1) Starpdisciplinārās komandas (sociālais darbinieks, psihologs un jurists) darbam ar cietušajiem izveide un kapacitātes stiprināšana (apmācības, mentorings un supervīzijas) un šo pakalpojumu integrācija sociālo pakalpojumu sistēmā Liepājas rajonā;
2) Vardarbības preventīvā darba ar jauniešiem metožu pielāgošana un to ieviešana filiāles darbā;
3) Filiāles institucionālās kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības stiprināšana, nodrošinot filiāles vadību un telpas un izstrādājot finanšu piesaistes plānu un filiāles darbības stratēģiju 3 gadiem.

Projekta sasniedzamie rezultāti:
1) Iekārtotas telpas filiāles darbības nodrošināšanai;
2) Starpdisciplinārā komanda darbam ar cietušajiem;
3) Sadarbība ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Liepājas rajonā;
4) Izstrādāta un ieviesta jauniešu brīvprātīgā darba programma vardarbības mazināšanai un filiālei piesaistīti vismaz 5 aktīvi brīvprātīgie jaunieši;
5) Izstrādāts filiāles finanšu piesaistes plāns un darbības stratēģija 3 gadiem.

Amount of Grant Awarded: 14996,91 EUR / 10 539.89 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 021
Project Promoter: Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta””
Place of implementation: bijušā Liepājas rajona teritorija – 9 pašvaldības: Liepājas pilsēta, Grobiņas novads, Nīcas novads, Rucavas novads, Priekules novads, Vaiņodes novads, Durbes novads, Aizputes novads, Pāvilostas novads.
Duration of the project: 01.03.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums