Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Kopā varam vairāk

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Projekta „Kopā varam vairāk" mērķis ir aktualizēt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iespējām piedalīties pilsoniskās sabiedrības procesos, prasmju un zināšanu paaugstināšana sava viedokļa pārstāvēšanai, sapratnes par cilvēku ar invaliditāti īpašām vajadzībām veidošana.

Aktivitātēs paredzēts iesaistīt arī citu nevalstisko organizāciju biedrus, kas ir sabiedriski aktīvi cilvēki un pārstāv savu grupu intereses. Projekta ietvaros nevalstisko organizāciju biedri mācīsies argumentēt savu viedokli un kritiski vērtēt medijos atspoguļoto informāciju, iegūs zināšanas par NVO, tās nozīmi un iespējām demokrātiskās sabiedrības izveidē, izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem pašvaldībā, smelsies pieredzi pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs pieredzes apmaiņas braucienā un tiekoties ar Siguldas dienas centra koordinācijas padomi. 20 pašvaldību darbinieki un 10 uzņēmēji iegūs izpratni par invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem. Ar mērķi veidot lielāku izpratni domes deputātiem par esošās vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiks organizēta interaktīvā akcija, izstrādāts priekšlikums par konsultatīvās padomes cilvēku ar invaliditāti integrēšanai sabiedrībā izveidi. Lai stiprinātu mērķauditorijas un plašākas sabiedrības uzticību LIb tiks organizēti publicitātes pasākumu un izveidots 1 TV sižets.

Piešķirtais finansējums: 6523,75 EUR / 4 584.92 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/ 007
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"
Īstenošanas vieta: Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi
Īstenošanas ilgums: 01.04.2017.-31.10.2017.
Statuss: Noslēgts līgums