Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Demokrātija un dialogs: ekspertu līdzdalības nodro[..]

sif-jauns-kras


Demokrātija un dialogs: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai un pārstāvniecībai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta īstenotājs biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs" ir sabiedriskā labuma organizācija un darbojas visā Latvijas teritorijā.

Projekta „Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību valsts pārvaldē, veicinot reģionālo NVO interešu aizstāvības stiprināšanu.

Galvenās plānotās aktivitātes: IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos sabiedriskajam labumam – darbība padomēs, ekspertu darba grupās; NVO interešu aizstāvības stratēģiju īstenošanas pasākumi; reģionu interešu aizstāvības un valsts politikas plānošanas un īstenošanas monitoringa aktivitātes.

Galvenie plānotie rezultāti: stiprināta NVO/ reģionu kopienu interešu aizstāvības kvalitāte un rezultativitāte; nodrošināts kvalitatīvs un profesionāls NVO ekspertu pienesums valsts politikas izstrādē; izveidota reģionālo NVO sadarbības platforma kopīgo interešu pārstāvniecībai, mobilizēti resursi un izstrādātas NVO aizstāvības stratēģijas un tās argumentēti prezentētas valsts pārvaldei; spēcināta sabiedriskā labuma un demokrātijas dialoga kultūra.

Amount of Grant Awarded: 7997,94 EUR / 5 620.98 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/IAS/ 007
Project Promoter: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums