Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


“Baltijas spēks – jauniešu vienotība”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Поиск проектов

Projekta „Baltijas spēks – jauniešu vienotība" mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību (turpmāk - MT) skolas vecuma bērnu un jauniešu iekļaušanās un sadarbība Latvijas sabiedrībā, stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij. Projekta ietvaros tiks veicināta izpratne par Baltijas valstu tautu (lietuviešu un igauņu) pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam, tās kultūrai, vēsturei un politikai. Projekta pasākumi veicinās apziņu par mazākumtautību bērnu un jauniešu iesaistīšanās lomu sabiedriskajos procesos, īstenos savstarpēju sadarbību veicinošas aktivitātes uz savstarpēji vienojošām vērtībām.

Projekta „Baltijas spēks – jauniešu vienotība" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne (50 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību (lietuviešu, igauņu) skolēnus (50%) vecumā no 11-16 gadiem (pamatskolas un vidusskolas bērni un jaunieši), kā arī netiešā mērķauditorija – dalībnieku (tiešās mērķa grupas) ģimenes locekļi, radi, draugi, pedagogi – 200 personas, kuri gūs netiešu labumu no dalībnieku iesaistes - palielināsies pilsoniskās iesaistes izpratnes līmenis, informācijas apjoms un saliedētas sabiedrības un patriotisma izpratne.

Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakšmērķi:
- Organizēt saliedējošu aktivitāti „LIL= šeit" (nosaukums iegūts no triju Baltijas valstu nosaukumu pirmajiem burtiem) ar Baltijas tematiku, kā arī integrējošas tematiskās sadarbības ekspedīcijas ar uzdevumiem (2 pilnas dienas: „Lietuva Latvijā" un „Igaunija Latvijā") latviešu un MT bērniem, jauniešiem (25 latvieši/ 25 MT pārstāvji vecumā no 11 – 16 g.v.) uz Latvijas reģioniem, kur tiks apmeklētas ievērojamu lietuviešu un igauņu piemiņas vietas, vēsturiski objekti (mazākumtautību izcelsmes Latvijas kultūras un politikas darbinieku devuma Latvijai apzināšana).
- Sagatavot izglītojošu videomateriālu ciklu (4 tematiski video): Latvijas vēsture ar lietuviešiem un igauņiem (no Saules kaujām līdz Baltijas ceļam); Latvijas kultūra – baltiešu mākslinieku devums nacionālās pašapziņas stiprināšanā, mākslas kā vienotības/ protesta formas izpausmēs; Latvijas bizness un tautsaimniecība – lietuviešu un igauņu ieguldījums kopš 20 gadsimta; Latviešu folklora – igauņu un lietuviešu kultūrvides mijiedarbības izpausmes (kopējais video ilgums aptuveni 30 min). Videomateriāls būs pieejams kā izglītojošs, jauniešiem saistošs palīglīdzeklis informācijas iegūšanai pilsoniskās izglītības kontekstā.
- Īstenot noslēguma starpkultūru sadarbības praksi/ zināšanu viktorīnu "Baltija Latvijai", kā arī svinīgu kultūras/pilsoniskās iesaistes apmaiņas pasākumu, piedaloties izcilai personībai Latvijas jauno laiku vēsturē.
- Piedalīties programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" noslēguma pasākumā, sniegt prezentāciju par projekta mērķu sasniegšanu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā starp Rīgas Vācu kultūras biedrību, biedrību pamatskolas "Rīdze" attīstībai, Rīgas Igauņu pamatskolas atbalsta biedrību un Rīgas Lietuviešu kultūras un izglītības centru.

предоставил финансирование: 4900,00 EUR / 3 443.74 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/MTSP/05
Исполнитель проекта: RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Место реализации: Rīga
 


Дата печати: 15.05.21