Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu,[..]

Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu, liela daļa darba devēju neveic nekādus pasākumus jaunu darbinieku piesaistei

Logo ESF

Neskatoties uz publiski atzīto darbaspēka trūkumu,

liela daļa darba devēju neveic nekādus pasākumus jaunu darbinieku piesaistei

Lai gan publiskajā telpā darba devēji darbaspēka trūkumu min kā galveno izaicinājumu, īstenotās aptaujas dati liecina par pretējo. Jautājumā "Kādus atbalsta pasākumus Jūsu uzņēmums/ iestāde ir paredzējis/-usi, lai piesaistītu jaunus darbiniekus?" atklājas, ka kopumā darba devēji veic tikai atsevišķus pasākumus, turklāt 24% Latvijas darba devēju atzīst, ka pašlaik neveic nekādus pasākumus (28% vadītāji un 8% personāla vadītāji) jaunu darbinieku piesaistei.

Papildus anketēšanas rezultātā iegūtie dati parāda, ka pasākumi, kuri vērsti uz noteiktu personu grupu piesaisti, tiek organizēti reti. Piemēram, senioru atbalsta programmas īsteno tikai 16% darba devēju, bet 20% pielāgo darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt tikai 7% darba sludinājumos norāda, ka īpaši gaida piesakāmies kādas noteiktas grupas personas, piemēram, jauniešus, cilvēkus ar invaliditāti, "cilvēkus ar lielu dzīves pieredzi" u.tml.

Kopš 2017. gada 15. septembra Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros personu apvienība, kas sastāv no biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" un SIA "Turn Digital", izstrādā iekļaujošas darba vides izvērtēšanas kritērijus un to pielietošanas vadlīnijas. Lai izveidotu Latvijas darba devēju situācijai atbilstošus kritērijus, tika veikts pētījums, kura mērķis bija apzināt mērķa grupas dalībnieku viedokļus par šķēršļiem darba vidē, kas līdz šim ir kavējis un apgrūtinājis to spēju īstenot iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principus, kā arī par vēlmēm, iespējām un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem/aktivitātēm, kas palīdzētu apzināties iekļaujošas darba vides un dažādības vadības pozitīvo ietekmi, kā arī ieviest un attīstīt dažādības vadības politiku.

Aptauja norisinājās no 2017. gada 24. oktobra līdz 2017. gada 3. novembrim, un to veica pētījumu kompānija Kantar TNS. Izlase tika veidota nacionāli reprezentatīvai mērķa grupai – privāto un valsts uzņēmumu, pašvaldību iestāžu, biedrību vai augstākā līmeņa vadītāji vai personāla vadītāji.

Lai iepazītos ar aptaujas "Iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu ieviešana darbavietās Latvijā" gala rezultātiem un to analīzi, dokumentus skatiet šeit.

Iekļaujošas darba vides izvērtējuma kritēriju izstrāde tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par aktivitāti šeit. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts:

ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).