Print |

Home > Calls for Proposals > ARHĪVS > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2018 > Alūksnes NVO atbalsta centrs - vēl draudzīgāks

sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs - vēl draudzīgāks

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2018

Search projects

Projekts „Alūksnes NVO atbalsta centrs – vēl draudzīgāks" tiek īstenots Alūksnes un Apes novados. Projekta galvenā mērķauditorija ir Alūksnes NVO atbalsta centra darbinieki, brīvprātīgie, biedru organizācijas un 120 lietotājorganizācijas, īpaši Alūksnes novada Sabiedrības centra lietotājorganizācijas.

Galvenās aktivitātes saistītas ar Sabiedrības centra pieejamības, lietošanas un uzturēšanas organizēšanu un Sabiedrības centra uzlabošanu, kvalitatīvas informācijas un izglītošanās nodrošināšanu Alūksnes un Apes novada NVO pārstāvjiem un projekta pieteikuma izstrādi NVO centra ilgtermiņa darbības nodrošināšanai.

Projekta paredzamie rezultāti: izstrādāts un ieviests vienkāršs un saprotams Sabiedrības centra pieejamības un uzturēšanas plāns, ieviesta dabai draudzīga saimniekošanas prakse Sabiedrības centrā, noorganizētas apmācības un mācību vizīte par dabai draudzīgiem risinājumiem vismaz 39 NVO pārstāvjiem, sniegta kvalitatīva un aktuāla informācija NVO pārstāvjiem, sagatavots un iesniegts Eiropas Brīvprātīgā darba projekts.

Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project number: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/005
Project Promoter: Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Place of implementation: Alūksnes un Apes novads
Duration of the project: 01.03.2018.-31.10.2018.
Status: Noslēgts līgums
 


Date of printing: 25.01.21