Sākums

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai"

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai". Tā ietvaros plānots veicināt dažādības vadības atpazīstamību ar ikgadējiem darba devēju mērķauditorijai paredzētiem iekļaujošas darba vides veicinošiem atbalsta pasākumiem, kuru ietvaros ikviens darba devējs varēs pieteikties iekļaujošas darba vides izvērtēšanai, varēs pretendēt uz kādu no ar iekļaujošu darba vidi saistītām nominācijām un sekojoši, arī iegūt iespēju piedalīties informatīvās atbalsta aktivitātēs.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 31. maijs plkst.10:00.

Ar iepirkuma dokumentāciju un iespēju iesniegt pieteikumu varat iepazīties šeit.
Ar atbalsta pasākumu iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadība programmu var iepazīties šeit.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmu koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts:

ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) īstenošanai finansējums tiek piešķirts no

Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).