Sākums

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu “Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām”

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu

"Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām"

Lai arī pēdējos gados veiktos pētījumos sociālās iekļaušanas un pret diskriminācijas politikai tiek pievērsta liela uzmanība, ar sociālo atstumtību un diskrimināciju saistītās problēmas sabiedrībā nav pietiekami apzinātas. Joprojām Latvijā saglabājas relatīvi augsti nabadzības vai sociālās atstumtības rādītāji, proti, saskaņā ar CSP datiem 2017. gadā Latvijas nabadzības riskam bija pakļauti 543 tūkstoši jeb 28,4% iedzīvotāju. Sociālās atstumtībai pakļautās personas nespēj iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas u.c. apstākļu dēļ, kā rezultātā šīm personām ir liegta piekļuve pakalpojumiem un precēm, spēja īstenot savas tiesības un mainīt savu pastāvošo situāciju.

Kā viens no rīkiem, lai veicinātu gan sociālās atstumtības, gan diskriminācijas riskam pakļauto personu sociālekonomisko iekļaušanos un to tiesību aizsardzību, ir motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumos ietilpst sociālā darbinieka/pārmaiņu aģenta, psihologa, jurista un karjeras konsultanta individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas un citi informatīvi izglītojoši pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.

Lai izvērtētu motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu ieviešanas dinamiku, kā arī pilnveidotu mērķa grupai piedāvāto motivācijas programmas dizainu, programmas sekmīgai īstenošanai līdz 2022.gada 31.decembrim, ir nepieciešams veikt vidusposma izvērtējumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām pēc motivācijas programmas īstenošanas.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz: 2019.gada 7.maija plkst. 12.30

Ar iepirkuma dokumentāciju varat iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20365

Aicinām pieteikties!

Kontaktinformācija:
Aija Rūse
Sabiedrības integrācijas fonds
Projekta "Dažādības veicināšana" konsultante
Tālr. 26400288
e-pasts: