Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nomet[..] > Lai vairojas prieks! (K.Skalbe)

sif-jauns-kras


Lai vairojas prieks! (K.Skalbe)

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Apraksts

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras un vēstures, dabas objektu un literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 17 diasporas un 17 Latvijā dzīvojošos bērnus un jauniešus komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.

Projekts tiek īstenots Latvijā, 7 dienu diennakts nometnē, kuras laikā notiek ekskursijas, iepazītas ievērojamas vietas Latgales, Zemgales, Vidzemes novados, bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības, Latvijas vēsturi. Nometne notiek Aknīstes novadā, Gārsenes pilī.

Projekta rezultātā bērni uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un apzinās un popularizē Latvijas tēlu mītnes zemēs, dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, K. Skalbes daiļradi. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus un priekšstatus par Latvijas vēsturi.

Katrs dalībnieks ir izveidojis nometnes dienasgrāmatu "Prieka dienasgrāmata" par projektā piedzīvoto, izjusto, redzēto un paveikto.
Projekta rezultātus multiplicējam reģionālajā laikrakstā, internetā.

Projekta rezultātā ir radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē, iepazīstot Latvijas novadus, latviešu literatūru (K. Skalbe), Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu, kā arī apzinoties latviešu nacionālo identitāti, veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij, veidojot toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem, iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju un sekmējot reemigrāciju.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 13000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/04
Projekta īstenotājs: Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"
Sadarbības partneris: Daugavpils pilsētas dome; Latviešu skola Maskavā
Īstenošanas vieta: Daugavpils, Aknīstes novads
Īstenošanas ilgums: 28.07.2019.-03.08.2019.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 08.08.20