sif-jauns-kras


Latvju pēdas 2019

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. Projekta ietvaros plānots organizēt diennakts nometnei "Latvju pēdas 2019" no 30.jūbnija līdz 5.jūlijam atpūtas kompleksā "Lauku kūrorts", Aizputes novadā.

Projekta mērķgrupa ir Latvijas un tās diasporas bērni/pusaudži vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma:
- latviešu valodas meistarklase "Riti raiti, valodiņa",
- radošās darbnīcas "Rokas darba nebijās",
- pārgājiens "Ej, Laimiņa, Tu pa priekšu",
- ekskursija "Skaista mana tēvu zeme",
- izglītojoši semināri/sarunas "Maza, maza man galviņa, pilna gudru padomiņu",
- sadziedāšanās vakars "Dziedot dzimu, dziedot augu",
- spēle "Gudrs un vēl gudrāks",
- brīvdabas kino vakari u.c.aktivitātes.

Latviešu valodas meistarklases laikā diasporas bērniem būs iespēja uzlabot savas latviešu valodas prasmes, Latvijā dzīvojošajiem bērniem – latviešu valodas pareizrakstību, savukārt tie, kas valodu prot labā līmenī, varēs pilveidot daiļrunāšanas prasmi, iesaistoties dažādās interesantās ar valodu saistītās aktivitātēs.

Radošo darbnīcu laikā bērni gleznos latvju zīmes uz zīda un ar dažādiem dabas materiāliem veidos Latvijas atspulgu gleznā.

Nometnes laikā plānoti arī dažādi uzglītojoši pasākumi, kā, piemēram, sarunas/seminārs par latviskumu, latvju spēku ar Jāni Vītolu, holodinamikas pasniedzēju, ciaguna un latviskās dzīvesziņas praktizētāju, plašākai sabiedrībai pazīstams kā šova Dziedošās ģimenes dalībnieks.

Dalībnieki dosies gan pārgājienā uz Kazdangu, gan arī ekskursijā uz skaistākajām Latvijas vietām Kurzemē. Papildus tam tiks organizētas dažādas spēles, sacensības, sadziedāšanās, kino vakari brīvā dabā utt.

Nometnes dalībnieki darbosies gan visi kopā, gan komandās, gan arī varēs izvēlēties sev interesantākās aktivitātes, lai nometnes pēdējā dienā vecākus pārsteigtu ar jauniegūtām zināšanām unprasmēm un aizrautīgiem piedzīvojumu stāstiem.

Dalībnieku ieguvumi:
- jaunas zināšanas Latvijas vēsturē, kukltūrā un valodā,
- radošuma un izdomas attīstīšana,
- komunikācijas prasmju pilnveide,
- sevis un sev apkārt notiekošā izzināšana un labāka izpratne,
- prasme sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru,
- unikāli un neaizmirstami piedzīvojumi,
- pozītivu emociju un smieklu pārbagātība,
- sportiskas formas uzlabošana,
- jauni draugi Latvijā un ārpus tās.

Piešķirtais finansējums: 13000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/09
Projekta īstenotājs: Biedrība "SKOLA"
Sadarbības partneris: Kurzemes plānošanas reģions, Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy"; Latviešu biedrība Skotijā; biedrība "Latviešu kultūra Šveicē"
Īstenošanas vieta: Aizputes novada pašvaldība
Īstenošanas ilgums: 30.06.2019.-05.07.2019.