Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli[..]

sif-jauns-kras


Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Projekta īstenotājs biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas visā Latvijas teritorijā.

Projekta „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, veicinot NVO sadarbību un iedzīvotāju grupu informētības paaugstināšanu un iesaistīšanos NVO aktivitātēs.

Projekta mērķa grupa ir nevalstiskās organizācijas un dažādas iedzīvotāju/ vietējo kopienu grupas (pedagogi, brīvprātīgie, pašvaldību darbinieki u.c.).

Galvenās plānotās aktivitātes: IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos– darbība padomēs, ekspertu darba grupās, viedokļu un atzinumu veidošana u.c.; NVO sadarbības pasākumu īstenošana; iedzīvotāju informēšana, izglītošana un iesaistīšana; līdzdalības 'drosmes' popularizēšana.

Galvenie plānotie rezultāti: stiprināta NVO sadarbības kvalitāte un rezultativitāte visos līmeņos; nodrošināts jēgpilns un profesionāls NVO ekspertu pienesums valsts politikas izstrādē; veicināta sabiedrības aktivitāte un sociālā atbildība; spēcināta sabiedrības izpratne par globālo pilsoniskumu un ilgtspējīgas attīstības mērķiem; attīstīta demokrātijas dialoga kultūra, kas stiprina uzticēšanos nevalstiskajam sektoram.

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta norises laiks: 2019. gada janvāris – oktobris.

Amount of Grant Awarded: 16269,60 EUR / 11 434.34 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/036
Project Promoter: Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2019.-31.10.2019.