Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Izaugsme 2019

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija", kas ir viena lielākajām bērnu un jauniešu organizācijām Latvijā, vienīgā, kas savu darbību balsta uz brīvprātīgumu, brīvprātīgo ilgtermiņa darbu ar jaunatni.

Projekta "Izaugsme 2019" mērķis ir stiprināt skautu un gaidu kustības attīstību Latvijā, stiprinot biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas" darbību un veidojot visus priekšnosacījumus veiksmīgai stratēģiskā plāna ieviešanai - tehniski un saturiski atjaunojot mājas lapu, finanšu piesaistes plānu un uzsākt tā realizēšanu. Nodrošināts biedru līdzdalības un līdzdarbības princips, caur dalību darba grupās. Projekta laikā jaunieši tiks iesaistīti izglītojošās aktivitātēs par Eiropas parlamentā vēlēšanām. Vairāk kā 600 bērni un jaunieši, un brīvprātīgi piedalīsies Baltijas Skautu un gaidu lielajā nometnē – Baltijas džamboreja, Latvijā.

Galvenā mērķa grupa – organizācijas brīvprātīgie vadītāji ap 60, darba grupu biedri ap 30, valdes locekļi 7., netiešā grupa – visi biedri – 860 skauti un gaidas.

Projekta rezultātā būs piesaistīts papildus finansējums, būs skaidri darbības plāni katrā no attīstības jomām, būs atjaunota mājas lapa un publiskā informācija par organizāciju. Sabiedrībai būs ērtāk pieejama informācija par skautu un gaidu kustību un tās darbību, būs skaidri nosacījumu kā pieaugošie var līdzdarboties organizācijā. Brīvprātīgajiem vadītājiem būs gan saturiski, gan vizuāli vienojošāks veidols. Projekts norisināsies visā Latvijā, kā galvenā tikšanās vieta Rīga. Viena aktivitāte Prāgā, Čehijā, viena Splitā, Horvātijā.

Piešķirtais finansējums: 16559,39 EUR / 11 638.01 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/064
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.03.2019.-31.10.2019.