Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Vecums, invaliditāte un tautība nav šķērslis, lai [..]

Vecums, invaliditāte un tautība nav šķērslis, lai strādātu Latvijā

Kiploks ESF

Vecums, invaliditāte un tautība nav šķērslis, lai strādātu Latvijā

Vecums, kustību traucējumi vai citas īpašas vajadzības nav traucēklis kvalitatīvi veikt darba pienākumus, ja vien tie atbilst darbinieka spējām un ir darāmi piemērotā vidē. Novērtējot uzņēmumus un organizācijas, kas veikušas nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas darba vides radīšanā, piektdien, 18.oktobrī svinīgā pasākumā darba devējiem tiks pasniegtas kustības "Dažādībā ir spēks" balvas piecās vienlīdz nozīmīgās kategorijās.

Sabiedrības integrācijas fonds un nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" kopīgi izveidotā kustība otro gadu apbalvos Latvijas uzņēmumus, organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes, kuras veikušas atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai. Šogad pašnovērtējumu iesniedza gandrīz divreiz vairāk uzņēmumu nekā pērn – 31. Ekspertu komisija, kurā darbojas Gunta Anča, Rasma Pīpiķe un Dace Kolāte, ir izvērtējusi pieteikumus un piešķīrusi balvas piecās kategorijās:

• Mūsu darbinieki (Darbinieku dažādība)
• Mūsu principi (Dažādības un iekļaušanas vadība)
• Mūsu darba vide (Iekļaujoša darba vide)
• Mūsu tirgus attiecības (Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās)
• Mūsu saziņa vai komunikācija (Dažādības un iekļaušanas veicināšana)

Labās prakses novērtējumam reģistrējās šādi uzņēmumi, organizācijas un iestādes: Brocēnu novada pašvaldība, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Ventspils Augstskola, biedrība EUROFORTIS, biedrība Baltā Māja, Veselības ministrija, Latvijas Samariešu apvienība, SIA SCHWENK Latvija, SIA Paulig Coffee Latvia, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, SIA BEWE RIX, AS Idea Bits Latvia (Draugiem Group), SIA GRIFS AG, Ventspils Digitālais centrs, SIA Jūrmalas ūdens, Kurzemes NVO centrs, Zemgales NVO Centrs, Alūksnes lauku partnerība, Mārupes BMX Klubs, SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, Liepājas Neredzīgo biedrība, Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons, Viduslatgales pārnovadu fonds, Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon, SIA Cleaning Lady, SIA Summus M, SIA Flowin, SIA Daga, SIA Vide Man un SIA Neroteh.

Visi pašnovērtējuma iesniedzēji 2019. gada nogalē saņems bezmaksas konsultācijas/apmācības par to, kā uzsākt vai uzlabot dažādības vadību savā organizācijā.

Par kustību "Dažādībā ir spēks":

Kustība „Dažādībā ir spēks" ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienojas uzņēmēju, organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība. Vairāk informācijas: www.dazadiba.lv.

Kustība „Dažādībā ir spēks!" un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Papildu informācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts: