Home > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Latviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigran[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Ventspils reģiona remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019

Search projects

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu latviešu valodas pilnveidošanā remigrantiem, kuriem latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un izvērstu pilnvērtīgu profesionālo darbību, atbilstoši savai kvalifikācija, vai arī lai uzsāktu mācību vai studiju procesu.

Par remigrantu saskaņā ar konkursa nolikumu uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Plānojam īstenot kopumā četru grupu apmācību, t.sk. divas apvienotās bērnu un jauniešu grupas, atkarībā pēc pieprasījuma A1, A2 vai B1 līmenī.

Amount of Grant Awarded: 7020,00 EUR EUR / 4 933.68 LVL;
Project number: 2019.LV/LVRM/02
Project Promoter: Ventspils Augstskola
Place of implementation: Ventspils
Duration of the project: 04.11.2019.-31.07.2021.