Печатать |

Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvijas vārds izskan pasaulē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir papildināt Īrijas ziņu portāla Baltic-Ireland.ie saturu ar nozīmīgām un kvalitatīvām publikācijām, padziļināti skaidrojot un komentējot Remigrācijas procesu, atspoguļojot diasporas latviešu iesaisti sabiedriski politiskajā dzīvē un centienus saglabāt saikni ar Latviju, tās kultūru un vēsturi.

Paredzēts arī popularizēt latviešu sasniegumus sporta, zinātnes, mākslas un citās jomās; veidot pieredzes stāstus par aktivitātēm citās diasporas zemēs; dalīties ar labās prakses piemēriem un stāstīt par Latvijas valsts un pašvaldību rīkoto pasākumu norisi diasporā.

предоставил финансирование: 9 998,17 EUR / 7 026.75 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/MA/034/02
Исполнитель проекта: IMLO Lat-Ireland.Ltd / www.baltic-ireland.ie
Период проетка: 01.05.2020. - 31.01.2021.
 


Дата печати: 13.06.21