Home > NVO fonds 2021 > Es varu!- būt, ietekmēt un mainīt

sif-jauns-kras


Es varu!- būt, ietekmēt un mainīt

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - sagatavot apmācītu un zinošu cilvēku komandu, kas tālāk nodos apgūto par HIV profilaksi - cēloņiem, sekām un ietekmēm sabiedriskā kontekstā saviem līdzcilvēkiem, tādējādi veicinot pilsonisko atbildību. Papildus plānojam arī sagatavot informatīvi interaktīvu materiālu, kas būtu lielisks resurss šī mērķa sasniegšanai.

Projekta mērķa grupas:
- jaunieši apmācītāji- indivīdi, kuri vēlas līdzdarboties sociālajā aktīvismā, caur savām zināšanām un prasmēm, nododot informāciju tālāk saviem vienaudžiem un laika biedriem, raisot diskusijas un iedvesmojot, veicinot pozitīvas pārmaiņas;
- jaunieši (un ne tikai), kuriem būtu būtiski saņemt informāciju, pārrunāt sensitīvus un stereotipiem caurvītus jautājumus, kas traucē vai kavē sabiedrības locekļu sekmīgu iekļaušanos, iederēšanos savā valstī kā tās pilnvērtīgiem pilsoņiem. Paplašinot šo jauniešu redzesloku, izpratni, mēs varam cerēt, ka viņi turpmāk ar savu piemēru, nostāju un attieksmi sekmēs līdzcilvēku nostāju iecietības un saliedētības virzienā;
- cilvēki, kuri jau darbojas dažādās sociālajās sfērās un kuriem būtu noderīgs izstrādātais informatīvi interaktīvais materiāls kā vērtīgs papildus resurss, aktīvi darbojoties pilsoniskākas, uz individuālo pašnoteikšanos un piederību savas kopienas veidošanā.

Projekta ietvaros tiks rīkotas vairāku dienu apmācības brīvprātīgo grupai (12-14 cilv.), iedziļinoties tādās tēmās kā HIV profilakse, stigmas un aizspriedumu veidošanās, pilsoniskā sabiedrība un interešu aizstāvības iespējas, kā arī publiskās uzstāšanās pamati. Apmācību laikā notiks arī kopējs darbs pie informatīvi interaktīvā materiāla saturiskā un vizuālā koncepta izstrādes. Ņemot vērā sagatavotās idejas, taps materiāls, kuru būs iespējams izmantot dažādos pasākumos, kā vērtīgu papildus resursu, diskutējot par pieņemšanas, iecietības, integrācijas un piederības jautājumiem. Apmācībām noslēdzoties, jaunie izglītotāji pāros strādās pie savu prezentāciju sagatavošanas un vietu, kur novadīt savu nodarbību, apzināšanas (jauniešu centri, mācību iestādes, interešu klubi, citas NVO utt.).

Projekta noslēgumā tiks rīkots noslēguma pasākums, kurā tiks aicināti projektā iesaistītie un sadarbības partneri, lai iepazīstinātu ar izveidoto informatīvi interaktīvo materiālu un tā plašajām izmantošanas iespējām, veidojot dialogu ar līdzcilvēkiem par diskriminācijas, iecietības un pašnoteikšanās jautājumiem, kā arī pārrunājot projekta ietvaros gūto pieredzi, secinājumus un veidotu iestrādes tālākam darbam sabiedrības izglītošanā.

Amount of Grant Awarded: 6 868,00 EUR / 4 826.86 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/007/03
Project Promoter: Biedrība ""DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS"
Place of implementation: Rīga, Latvija
Duration of the project: 27.04.2020.-31.10.2020.