Sākums > NVO fonds 2020 > Kopienas interešu aizstāvība

sif-jauns-kras


Kopienas interešu aizstāvība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti līdzdalības, senioru iespējas pilsoniskās sabiedrības veidošanā, stiprinot organizācijas kapacitāti.

Projekta mērķa grupa ir personas ar īpašām vajadzībām, dažādu jomu NVO, Jauniešu ideju laboratorijas jaunieši – brīvprātīgie.

Projekta galvenās aktivitātes: nodrošināt projekta publicitāti; organizēt NVO koalīcijas sēdes, veicinot NVO sadarbību; sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu nodrošināšana – ar mērķi veicināt sabiedrības uzskatu maiņu par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem; organizēt pieredzes apmaiņas pasākumu.

Plānotie rezultāti:
- atbalsta nodrošināšana Fonda pamatdarbībai sekmēs organizācijas turpmāku attīstību savas mērķa grupas labā;
- nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrēto NVO pamatdarbības jomā;
- NVO koalīcijas sadarbības stiprināšana starp Valmieras un Vidzemes NVO;
- pieredzes apmaiņas pasākums sekmēs labās prakses pārņemšanu no kaimiņu reģioniem par sociāliem pakalpojumiem Jelgavā un sociālā uzņēmuma Paņevežā attīstību;
- veicināta brīvprātīgā darba attīstība, nodrošinot brīvprātīgos organizācijas pamatdarbības nodrošināšanai, ieguldījums ilgtermiņā Fonda darbības stiprināšanā.

Piešķirtais finansējums: 6 995,35 EUR / 4 916.36 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/044/18
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts””
Īstenošanas vieta: Valmiera, Jelgava, Paņeveža (Lietuva)
Īstenošanas ilgums: 01.03.2020.-31.10.2020.