Sākums > NVO fonds 2020 > Domā globāli, dari lokāli!

sif-jauns-kras


Domā globāli, dari lokāli!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir lokālpatriotisma stiprināšana un piederības sajūtas Latvijai veicināšana. Vides sakopšana ir veids, kā ar vienkāršām darbībām (piemēram, atkritumu savākšanu) var aktivizēt sabiedrību uz daudz lielāku aktivitāti saistībā ar demokrātijas izpratni un pilsonisko līdzdalību. Sēlijas reģions neizceļas ar augstu sabiedrības līdzdalību, tādēļ ir nepieciešamas līdzdalību veicinošas aktivitātes.

Projekta mērķa grupa - Sēlijas reģiona iedzīvotāji.

Projekta gaitā tiks rīkotas vairākas sakopšanas talkas ar mērķi iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas vides sakopšanā. Talkas notiks kopā ar vides gidu un dabas ekspertu, kas stāstīs par to, kas ir vērtīgs dabā, kāpēc svarīgi apzināties dabas vērtības, tādējādi stiprinot lokālpatriotismu. Talkas noslēgsies ar pasākumu, kurā tiks prezentēta projekta ieviešanas gaita, īstenotās aktivitātes un rezultāti. Foto stāsts no talkas vietām dos vēl lielāku priekšstatu par to, ka aktīva pilsoniskā iesaiste sniedz iespēju risināt sev un citiem svarīgus jautājumus. Publicitāte par projekta aktivitātēm sociālajos medijos un reģionālajos laikrakstos ļaus sasniegt plašu sabiedrības loku un nodot savu vēstījumu.
Projekta realizācijas gaitā tiks iesaistīti 100 (unikālie 50) Sēlijas reģiona iedzīvotāji, sakopti 38.1 km2 dabas teritorijas un 16.5 km krasta līnijas, vizuāli estētiski padarīti pieci dabas objekti un Dienvidsusēja 50 kilometru garumā.

Piešķirtais finansējums: 4513,42 EUR / 3 172.05 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/038/33
Projekta īstenotājs: Biedrība “Sēlijas laivas”
Īstenošanas vieta: Zemgales plānošanas reģions: Aknīstes, Viesītes, Jēkabpils un Neretas novads
Īstenošanas ilgums: 15.04.2020.-30.10.2020.