Sākums > NVO fonds 2020 > Pūres pagasta iedzīvotāju forums

sif-jauns-kras


Pūres pagasta iedzīvotāju forums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis - iedzīvotāju vajadzību un vēlmju noskaidrošana, vienlaikus izzinot arī iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, iespējām un gatavību sniegt pašiem ieguldījumu savas dzīves vides un apstākļu uzlabošanā, sadarbībā ar pašvaldību.

Projekta mērķa grupas – Pūres pagasta iedzīvotāji un NVO.

Projekta ietvaros, iesaistot visa vecuma Pūres pagasta iedzīvotājus, sākot no skolnieka līdz pat senākajam senioram, notiks pirmais Pūres pagasta iedzīvotāju forums. Plānots novadīt četrus dažādus forumus, atsevišķi katrā Pūres pagasta ciemā – Pūrē, Dzintarā un Lamiņos, kā arī organizējot Forumu bērniem/jauniešiem. Forumu mērķis noskaidrot iedzīvotāju vajadzības, gatavību konstruktīvai sadarbībai ar pašvaldību, kā arī rosināt iedzīvotājus iesaistīties savas kopienas attīstībā. Foruma noslēguma pasākumā oktobrī iedzīvotājiem, pašvaldību darbiniekiem un vietējiem masu medijiem tiks prezentēti četru atsevišķi notikušo forumu rezultātu kopsavilkums.

Piešķirtais finansējums: 6 766,96 EUR / 4 755.85 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/068/34
Projekta īstenotājs: Biedrība "Pūres Dzirnas"
Īstenošanas vieta: Pierīgas plānošanas reģions, Tukuma novads, Pūres pagasts
Īstenošanas ilgums: 01.05.2020.-31.10.2020.